NU ÄR DEN HÄR!

Almundsryds Hembygdbok är nu klar och kommer att säljas i
Hembygdsgården vid julfesten 1:a Advent och sedan på följande platser:
Hembygdsgården i Ryd, Ryds Bibliotek, Kiosken i Ryd, Fridafors Bilservice,
ICA, Bilomsorgen, Bengtssons Järn, Handlarn i Häradsbäck
Kan även beställas hos Wainy Holgersson 0459-80 347
 
1945 1946  1947 1948 1949  1950 1951 1952 1953  1954 1955 1956  1957 1958  1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 
Årsbok 2014  UR INNEHÅLLET                     Åter

* Minnen av människor som levt och
   verkat vid vägen genom Olovsbol
   och Södra Rimshult under 1900-talet
   Sigvard Blomqvist

* Kvinnorna i Almundsryds Hem-
   bygdsförening
   Frida Lindqvist

* Lite om livet på Ålshults Gods
   förr i tiden
  MärthaLisa Håkansson

 

Boken kostar 140:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347  

 
Årsbok 2013  UR INNEHÅLLET                     Åter

* En kort historia om en
   människas liv
   Berättelsen om Henrik Kowalski
   Zosja Carlsson

* 20 år i Sverige
   Familjen Music

* Kolmilan Hilda
  Sten-Inge Gustafsson
   / Lennart Karlsson

* Ryds SK - Bygdens lag
   Håkan Lindström

Boken kostar 130:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347  

   
Årsbok 2012 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Fridafors Folkets Hus
   Märtha-Lisa Håkansson

* Almundsryds kyrka 180 år
   Torsten Larsson

* Solskensolympiaden i
   Stockholm 1912
   Sten-Inge Gustafsson

* Ryds Pensionärsförening SPF
   Harry Johnsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Årsbok 2011 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Barndomsminnen från Ålshult
   Märtha-Lisa Håkansson

* Att vara lärare i Ryd för femtio år
   sedan
   Gun Ihlström

* Lanthandeln i Kompersmåla
   Wainy Holgersson / Sten-Inge Gustafsson
   / Ingegerd Lindqvist

* En släktgård i Brorsmåla
   Wainy Holgersson / Helen Olsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347 

Årsbok 2010  UR INNEHÅLLET                     Åter

* Bikupans Förskolas 40 år i Ryd
   Britt-Marie Gustafsson

* En Poet i Tröjemåla
   Kerstin Muftig

* Minnen från min barndom och
   ungdom i Ryd
   Charles Silvert

* Rolf i Granö och Ebbemåla
   Mekaniska Verkstad
   Sten-Inge Gustafsson / Wainy Holgersson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2009 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Ryds skola 1959 - 61 och fritiden
   Bengt Strandh

* Almundsryds Sparbank
   Evan Karlsson

* Fridafors Gymnastikförening
  
Jette Gurmark / MärthaLisa Håkansson

* Fridafors Idrottsförening
   Wainy Holgersson

* Min käre son Peter Johan
   Brev från Ryd till Amerika 1881
   Med förord av Rune Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

  Beställ här:
0459-80 347
Hembygdsföreningens Årsbok 2008 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Ryds Rödakorskrets
  
Britt-Marie Gustafsson

* Frida Åsberg
   Erik Svensson

* Löwings Bageri i Ryd
   Sam Löwing

* Granö Kraftverk 50 år
   Wainy Holgersson / Helen Olsson

 

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2007 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Doktor Kindblom i Ryd
  
Leif Kindblom

* Flyttning till Ryd 1959
* Trojabageriet
  
Bengt Strandh

* Ture i Mossbrohult
  
Wainy Holgersson

* Gamla inbjudningskort och
   vykort berättar
   Kerstin Muftig

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2006 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Mitt tal om Gunnar
  
Vid firande av Gunnar Adolfssons
   hundraårsminne i Församlingshemmet.
   Ryd, 21/8 2006 av Eva Adolfsson.

* En vandring genom Slattesmåla i
   tid och rum.
    Av Kerstin Muftig.

* Torp och backstugor i Slattesmåla
    Av Gerd Nilsson.

 

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2005 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Stormen
   Elever på Trojaskolan, Helen Olsson
    och Erik Svensson

* Så minns jag Brunnsgatan
   Evy Quick

* Almundsryds Hembygdsförening
   Wainy Holgersson

* Sockenstugan
   Wainy Holgersson  

* Torp, backstugor och övrig äldre
   bebyggelse i Hjortalid
   Gerd Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2004 UR INNEHÅLLET                     Åter

* En korgmakares berättelse
   Oscar Carlsson, Vrångaböke, f. 1888,
   berättar om sitt liv för Eric Svensson
   i december 1971.

* Ryds Motorklubb
   Wainy Holgersson / Helen Olsson

* Trojaskolans tidsresa till stenåldern
   i text och bild
   Ekens arbetslag

* Torp och backstugor i Rävekulla
  
Gerd Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2003 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Annys memoarer
   av Anny Fritz, född i Almundsryd 1885
   och uppvuxen i Skåramåla. Hon berättar
   om sin barndom och ungdom samt om
   sina resor till Amerika.

* Ryds Lastbilcentral och Åkarnas
   Byggnadsförening
   av Sten-Inge Gustafsson

* Martin Svenssons brev
   till den unge Claes-Åke Cederblad
   26 juni 1953

* Torp och backstugor i Bjellerhult
   samt bilder från byn

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

  Beställ här:
0459-80 347
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2002 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Åke på Myren
   Sture Stamming

* Ryd
   Göran Söderberg

* Gustav Nilsson
   Kristina Hammarskog

* Damfriseringar i Ryd och Fridafors
  
Redaktionskommitén

* Torp och backstugor i Krokshult
  
Gerd Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2001 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Brotorpet
   Sture Stamming

* Ryds Simsällskap
   Wainy Holgersson / Evy Quick

* Lions Club i Ryd 1955 - 2001
   Eskil Adolfsson

* Minnen från min barndom och
   ungdom i Ryd
  
Charles B Silvert

* Torp och backstugor i Brorsmåla
  
Gerd Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2000 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Ålhult - ett blomstrande
   järnvägssamhälle
   Anna-Greta Håkansson

* Ålshults Gods. Kortfattad historisk
   tillbakablick
   Peter Koch

* Lanthandeln i Ålshult
   Wainy Holgersson / Evy Quick

* Det glada sextiotalet vid Fridafors
   Bruk
  
Ulf Håkansson

* Rydortens Jordbrukskassa
   Föreningsbanken Ryd
  
Wainy Holgersson

* Torp och backstugor i Karsahult
   Gerd Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1999 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Ett antal artiklar om Fridafors Bruk
   Sture Stamming med flera

* Ryds Båtindustri under 50 år
   Wainy Holgersson / Evy Quick

* Bilskroten på Kyrkö mosse
   Wainy Holgersson

* Torp och backstugor i Ramsberg
  
Gerd Nilsson

 

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1998 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Sankt Örjans källa
   Sture Stamming

* Några händelser och minnesbilder
   från Ryds glasbruk
   Jarl Johansson

* Stenåldersprojekt, Ryd
   Göran Prahl & Conleth Hanlon

* Torp och backstugor i Hösjömåla
  
Gerd Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1997 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Tolv hus och en fattigstuga
   Sture Stamming

* Morfars brev, August Lindqvist's
   brev till sin dotter 1930-1949
   Återges i årgångarna 1991 - 1997
   Kerstin Muftig

* Torp och backstugor mm i Lindehult

* Fridafors Skytteförening 1902-1997
  
Eskil Adolfsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1996 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Milstolpar i Almundsryds historia
   Sture Stamming

* Morfars brev, August Lindqvist's
   brev till sin dotter 1930-1949
   Återges i årgångarna 1991 - 1997
   Kerstin Muftig

* Troja Jazzband 25 år
   Fredrik Svensson

* Konsumentkooperationen i Ryd
   Birger Petersson

* Torp under Kompersmåla gård
  
Gerd Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1996 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Korgmakarns i Gässemåla
   Redaktionskommitén

* Morfars brev, August Lindqvist's
   brev till sin dotter 1930-1949
   Återges i årgångarna 1991 - 1997
   Kerstin Muftig

* Polioepidemin i Almundsryd 1945
   Sture Stamming

* Arbetsinvandring och emigration
   från Almundsryd till Tyskland
  
Hans-Jürgen Schmitz

* Torp och backstugor i Björkebråten
  
Gerd Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1994 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Almundsryd för femtio år sedan
   Redaktionskommitén

* Morfars brev, August Lindqvist's
   brev till sin dotter 1930-1949
   Återges i årgångarna 1991 - 1997
   Kerstin Muftig

* Fridafors Sykrets
  
Ernst Svensson

* Historik över Ryds
   Husmodersförening
  
Britt Henriksson

* Torp och backstugor i Järnemåla
  
Gerd Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1993 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Sutaresjöns m. fl. sjöars
   Fiskevårdsförening
   John Karlsson

* Morfars brev, August Lindqvist's
   brev till sin dotter 1930-1949
   Återges i årgångarna 1991 - 1997
   Kerstin Muftig

* Ryds Folkets Hus
   Redaktionskommitén

* Bonden och vinden
  
Sture Stamming

* Torp och backstugor i S. Rimshult
  
Gerd Nilsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1992 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Musik och musikanter i Ryd
   Uno Lindgren

* Morfars brev, August Lindqvist's
   brev till sin dotter 1930-1949
   Återges i årgångarna 1991 - 1997
   Kerstin Muftig

* Firma Pålssons möbelfabrik och
   möbelaffär
   Ove och Sven Pålsson

* Gamla lantaffären i Mossbrohult
  
Jennie Ljunggren

* Torp och backstugor i N. Rimshult
  
Ture Kristoffersson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1991 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Ekenäset i Norraryd
   Sture Stamming

* Morfars brev, August Lindqvist's
   brev till sin dotter 1930-1949
   Återges i årgångarna 1991 - 1997
   Kerstin Muftig

* O Bengtssons Järnhandel
   Redaktionskommitén

* Almundsryds förste lärare
  
Sture Stamming

* Husinventering i Stensjömåla
  
Helen Olsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1990 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Firma Bernt Lindblom
   C H Lindblom / Gerd Nilsson

* M N Lindgrens Ur & Optik
   Evy Quick

* Skomakarmäster S M Zetterberg
  
Agda Zetterberg

* Biografverksamhet i Ryd
  
Birger Petersson

* Almundsryds vårdhem
  
Wainy Holgersson

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1989 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Från söndagsskola till nykterhetsloge
   Eva Henriksson

* En åkeriägares berättelse
   Verner Nilsson

* Almundsryds enskilda vägar
  
Karl Karlsson

* Krokshult - min hemby
  
Sven Strand

* Från Tröjemåla till Gustavus
   Adolphus college II
  
Roland Thorstensson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1988 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Genom åtta sekler Skvaltans historia
   Sture Stamming

* Thorsten Gider från Almundsryd
   Theodor Cronqvist

* Det hände i Almundsryd för hundra
   år sedan

* Storskifte i Järnemåla år 1817
  
Avskrift av originalet Herbert Bengtsson

* Almundsryds socken
  
Signe Uleskog

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1987 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Bengt i Härsbeck, en märklig
   1600-talsgestalt
   Helga Lindberg

* Soldater från Almundsryds socken
   under krigen 1808-09, 1813-14
   Axel Gnistring

* Fjällberg/AK-arbetare,
   Hypnositör - Naturälskare
  
Sture Stamming

 

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1986 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Torp och backstugor i Bjellernäs
   Gerd Nilsson

* Ugglemonumentet i Siggaboda
   Sture Stamming

* Bjällernäs såg- och grovmälde
   mjölkvarn
  
Axel Gnistring

* Några fragment ur mitt 82-åriga liv
  
Agda Zetterberg / Mårtensson

* Ryds marknad för länge sen
  
Ivar Andersson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1985 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Rydortens Mejeriförening
   Ove Andersson / Alf Pettersson

* En "bypolis" berättar
   Jens Johansson

* Hågkomster från Ryds Glasbruk
  
Jarl Johansson

* En västgötska (Ellen Magnusson)
   och hennes familj i Almundsryd
  
Lisa Strandman

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1984 UR INNEHÅLLET                     Åter

* När det höggs gatsten i Vrångaböke
   Gösta Lövgren

* Badanstalten
   Claus Peterson

* Siggamåla Skvaltkvarn
  
Sture Stamming

*Barndomsminnen från Almundsryd
 
Helga Lindberg

 

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1983 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Södra Rimshult
   Thorsten Johansson / Sture Stamming

* Familjen Fondanhn - von Dahn
   i Ryd
   Åke T:son Lovén

* Gårdarna vid gränsen (Bjellernäs)
  
Arvid Johansson

* Märkliga stenar i Almundsryds
   socken
  
Ivar andersson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1982 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Villa Solbacken i Ryds brunnsepok
   blev Residens för pingstvännerna
   Stig Engström

* Rävekulla
   Arvid Johansson

* Om vägar och vägunderhåll i
   Almundsryd under 1800-talet
  
Gunnar Petersson

* Bota - Lindra - Trösta (Syster Frida)
  
Sture Stamming

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1981 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Amatörklubben 25 år
   Ingrid Gunnarsson

* Den stora branden i Karsahult 1753
   Arvid Johansson

* I väntan på grävskopan
   (kvarteret Bäckasinen)
  
Sture Stamming

* Lönsbygd från 1865 - 1940
  
Frida Svensson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1980 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Gångedagsseden i Ryd och några
   angränsande socknar
   Lennart Kvist

* Tröjemålavägen
   Agda Zetterberg / Mårtensson

* Järnvägsbroarna över Mörrumsån
  
Sture Stamming

* Hägerstrands stuga
  
Sture Stamming

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1979 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Telefonstolparnas intåg
   Sture Stamming

* Minnesbild från Trojenborgs
   bibliotek
   Gunnar Adolfsson

* Dunderbröllopet i Bjällerhult
  
Ivar Andersson

* Rydungdomar år 1902
  
Claes Petersson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1978 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Gumme Hauken
   Axel Mobrand

* Vi som inte "drack brunn"
   Gunnar Adolfsson

* Svältlyckorna i Rimshult
  
Torsten Johansson

* Garveriet i Ryd 1880 - 1978
  
Sture Stamming

* Ålfiskena i Almundsryd
   Erik Gustafsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1977 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Postanstalten i Ryd
   Ture Johansson

* Första bilen i Ryd
   Raymond Hall

* Ryds Sportklubbs 50-åriga
   verksamhet
  
Birger Quick

* Ålfiskerne i Almundsryd
  
Erik Gustafsson

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1976 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Äreminne över Henrik och Lovisa
   Gunnar Adolfsson

* Björsjö-Magnus och hans ättlingar
   Sture Stamming

* Vattenkvarnar och mjölnare
  
Sune Petersson

* Ryds amatörklubb
  
Ingrid Gunnarsson

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1975 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Glasbruket i Trestenshult
   Ebbe Westergren / J. E. Anderbjörk

* Ryds Folkets Hus
   Josef Carlsson

* Glimtar från 1630-talets Almundsryd
  
Helga Lindberg

* Kohandel på Ryds marknad
  
Ivar Andersson

* Pockers hål
  
Oscar Håkansson

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1974 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Möten vid åttatåget
   Gunnar Adolfsson

* Lilla-Lisa och Lise däkor
   Stamming/Johansson/Nygren/Rehn

* Järmaula mark
  
Einar Nygren

* Extratåget till Askemoen
  
Anna Rehn / Sture Stamming

* Ryds skyttegille
  
Georg Berg

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1973 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Mäster Påvels hytta
  
Gunnar Adolfsson

* Blissingebössor
   Ivar Andersson

* Doften av snus och lavendel
   Nils Billgren

* Värendsbönders protest 1715
   Helga Lindberg

 

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1972 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Dramatik i Almundsryd 1729 efter
   mord på officer
  
Helga Lindberg

* Oscar Håkansson i Skåramåla
   Yngve Hultberg

* Undantagskontrakt 1/6 mtl.
   Brorsmåla Södergård och 1/192 mtl.
   Brorsmåla Norregård

   Oskar Håkansson

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1971 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Rydön
  
Sture Stamming

* Trojenborgs Musikkår
   Carl Allvin

* Hästhandel på Ryds marknad
   Ivar Andersson

* Smedjan och stenen
   Sture Stamming

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1970 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Framåtskridande
  
Ingemar Tysk

* Rimshultsmordet 1821
   Gustaf Pålsson / Sture Stamming

* Almundsryds Sparbank 100 år
   Sture Stamming

* Almundsryds gamla träkyrka
   Hugo Svensson

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1969 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Min gamla skola i Bjellerhult
  
Gustaf Håkansson

* Handel som försvinner
   Carl Petersson

* Maria i skogen, vidskepelse i gamla
   tider

   Oskar Håkansson

* En stöld i Ålshult
   Hugo Svensson

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1968 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Siggaboda
  
Gustaf Håkansson

* Tröjemåla skola
   Sture Stamming

* Ur Smålandsposten 1951
   Ett kyrkobygge

   Martin Sjöstrand

 

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1967 UR INNEHÅLLET                     Åter

* De svåra åren 1868 - 1869
  
Gustaf Håkansson

* Träskomakarn i Tröjemåla
   Gunnar Adolfsson

* Almundsryds Sockens
   Brandförsäkringsbolag 1867 - 1967

   Sture Wallett

* Vandringsfolk
   Olga i Krampanäs

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1966 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Ordspråk och ordstäv
  
Gustaf Håkansson

* En originell familj (Skåramåla)
   Oscar Håkansson

* Tistlar och törnen skall du bära
   Olga Petersson

 


Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1965 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Husbönder och tjänare
  
Gustaf Håkansson

* Glimtar från en byskola
   (Brändeborg)
   Carl Petersson

* Lundbergs-historier
   Gustaf Pålsson

* En loftstuga i minnets ljus
   (Änganäs i Truvedstorp)
   Helga lindberg

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1964 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Grönadal. Ur ett torp och småbruks
   historia
  
Gustaf Håkansson

* Vrångaböke - bygd och folk
   Carl Petersson

* Gumme-Haoken
   Carl Petersson

* Medford, Oregon, USA född i
   Tröjemåla 1878. John Rings
   minnen och äventyr
   John E. Ring

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1963 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Sista examensdagen i Spjutaretorps
   skola
  
Sture Stamming

* Flickan från Ryds marknad
   Ivar Andersson

* Naturväsen och tomtar i folktro
   och sägen

   Gustaf Håkansson


Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1962 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Prästgårdsminnen
  
Emma Ohlsson Söderqvist

* Kloka Maria
   Gustaf Pålsson

* Torstensmåla
   Gustaf Håkansson

 

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1961 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Om gastar och offerkast. Tro och
   sed under 1800-talet
  
Gustaf Håkansson

* Potteboda, Härlunda kommungård
   Olga PeterssonG

* Hönshylte Skans
   Emil Persson

*

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1960 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Grisajösses Johan - Ett bygdeoriginal
   i Almundsryd
  
Oskar Håkansson

* Vad en gammal almanack kan
   förtälja
   Gustaf Pålsson

* Syskonen på Myrön
   Oskar Håkansson

* Norraryd för 60 år sedan
   Emil Persson

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1959 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Holländarevägen
  
Gustaf Håkansson

* Från fyra till sexhundra om Ryds
   telefonstation och dess utveckling
   Sture Stamming

* Fornt från Härlunda
   Johan Nilsson

 

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1958 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Vad vattnet gömmer
  
Gustaf Pålsson

* Om pesten i Almundsryd
   Gustaf Håkansson

* Om drängalyft och lyftesstenar
   Gustaf Håkansson

* Ett stampverk
   Martin Sjöstrand

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347 

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1957 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Några drag ur våra sockenbors
   liv för 100 år sedan
  
Gösta Norrlid

* Almundsryd under adelsvälde
   Gustaf Håkansson

* Klockaren Karl i Ryd
   Gustaf Håkansson

* En gammal länsmansgård
   Lindehult
   Axel Mobrand

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1956 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Tröjemåla Söndag -
   en gammal gångsöndag
  
Stig Pleijel

* Soldater i Almundsryd
   Gustaf Håkansson

* En vandrande handelsman från
   Härlunda
   Eve Arvidsson

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1955 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Ryds Brunn och badanstalt
  
Gustaf Pålsson

* Fridafors Fabriks Aktiebolag
   S. B.

* Min barndoms skola
   Carl Ferm

* Gamla värmanet - en idyll som
   försvinner
   Knut Linderholm

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings faksimilutgåva Årsskrift 1950-1954 inbunden UR INNEHÅLLET                     Åter

 

Se respektive årsbok

 

 

 

 

 

Boken kostar 150:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1954 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Några anteckningar om postväsendet
   i Almundsryd förr och nu
  
Ragnar Hägerstrand

* Förströelse och nöjen i den gamla
   goda tiden i Almundsryd
   Carl Ferm

* Minnen från en gammal gård
   Krampanäs, Härlunda
   Olga Petersson

 

Boken kostar 60:-, ev. porto
tillkommer

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1953 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Blick på en gränsbygdshistoria
  
Ragnar Thomasson

* Ryds marknad
   Gustaf Håkansson

* Yrkesmän som försvinna
   En f. d. stenarbetare berättar

   Carl Ferm

 

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1952 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Från Per Nymans tid
  
Gustaf Håkansson

* Ett bröllopsepilog i
   Almundsryd 1649
   Johan Nilsson

 

 

 

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1951 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Utvandringen till Tyskland
  
Gustaf Håkansson

* Tjärbränning
   Ernst Svensson

 

 

 

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1950 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Om kvarnar i Almundsryd
  
Gustaf Håkansson

* Minnen av en färd i och omkring
   Ryd år 1891
   Carl Ferm

* Godtemplarrörelsen
   Carl Petersson

* Gräns och gränsmärken mellan
   Småland och Blekinge
   Ragnar Thomasson

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings faksimilutgåva Årsskrift 1945-1949 inbunden UR INNEHÅLLET                     Åter

 

Se respektive årsböcker
Boken kostar 150:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1949 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Mera om Almundsryds kyrkas
   äldre inventarier
  
Erik Ekblad

* Om skolor i Almundsryd
   Axel Mobrand

* Brorsmåla
   Carl Petersson

* Idrottsföreningar i Ryd
   Birger Quick

* Kantat vid invigningen av Ryds nya
   skola den 24 sept. 1949
   Ingemar Tysk

Boken kostar 60:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1948 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Almundsryds kyrkas inventarier
  
Erik Ekblad

* Skåramåla
   Yngve Hultberg

* Ett Almundsrydsoriginal
   Berndt Svensson

* Underliga människor och original
   Carl Ferm

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1947 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Hönshylt
  
Gustaf Håkansson

* Socialvård i Almundsryd förr och nu
   Carl Ferm

 

 

 

 

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1946 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Almundsryds kyrkas tillkomst
  
Erik Ekblad

* Ur ett gammalt gårdarkiv och ur
   minnet (Kompersmåla)
   Martin Svensson

* "Järnemåla - Massen"
 
  Gustaf Håkansson

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1945 UR INNEHÅLLET                     Åter

* Almundsryds gamla träkyrka
  
Erik Ekblad

* Om skolor i Almundsryd
   Axel Mobrand

* Skolundervisningen i Almundsryd
   under 1850 - 1860-talet

   Gustaf Håkansson

* Om vargar och vargskall
   Gustaf Håkansson

Slutsåld, men kopior av utdrag kan be-
ställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:
0459-80 347

   
1945 1946 1947 1948  1949  1950 1951 1952 1953 1954  1955 1956  1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014