Årsmöte 2017

Årsmöte 2017 i Almundsryds församlingshem

Eriks Svensson, ordförande och intendent i föreningen, tillsammans med Ingegerd Svensson, sekreterare.

 

Wainy Holgersson som varit sekreterare i många år avtackades.

Efter kaffet underhöll Monica Eriksson, Tingsryd, med sagor och sägner.