ÅRSBOK

NU ÄR DEN HÄR!

Köp Almundsryds Hembygdbok på följande platser:Hembygdsgården i Ryd, Ryds Bibliotek, Kiosken i Ryd, Fridafors Bilservice, ICA, Bilomsorgen, Bengtssons Järn, Handlarn i Häradsbäck
Kan även beställas hos Wainy Holgersson 0459-80 347


Årsböckern belyser åren 1945 -> 2015 och finns beskrivna nedan….

20151127_093807

UR INNEHÅLLET

 • Getnö Gård – MärthaLisa Håkansson
 • Viktor Ensman berättar – Wainy, Ingegerd och Sten-Inge
 • Gotthard Carlssons cykelaffär och reparationsverkstad – MärthaLisa Håkansson
 • Sänkning av Granödammen – Hans-Erich Zimmer

 

Pris: 150 kr( + ev. porto)

Beställning kan göras på tfn 0459-80 347

Årsbok 2014 UR INNEHÅLLET

 • Minnen av människor som levt och
  verkat vid vägen genom Olovsbol
  och Södra Rimshult under 1900-talet
  Sigvard Blomqvist
 • Kvinnorna i Almundsryds Hem-
  bygdsförening
  Frida Lindqvist
 • Lite om livet på Ålshults Gods
  förr i tiden MärthaLisa Håkansson

Boken kostar 140:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Årsbok 2013

UR INNEHÅLLET

 • En kort historia om en
  människas liv
  Berättelsen om Henrik Kowalski –
  Zosja Carlsson
 • 20 år i Sverige – Familjen Music
 • Kolmilan Hilda – Sten-Inge Gustafsson / Lennart Karlsson
 • Ryds SK – Bygdens lag – Håkan Lindström

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Årsbok 2012

UR INNEHÅLLET

 • Fridafors Folkets Hus – Märtha-Lisa Håkansson
 • Almundsryds kyrka 180 år – Torsten Larsson
 • Solskensolympiaden i Stockholm 1912 – Sten-Inge Gustafsson
 • Ryds Pensionärsförening SPF – Harry Johnsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Årsbok 2011 UR INNEHÅLLET

Barndomsminnen från Ålshult
Märtha-Lisa Håkansson* Att vara lärare i Ryd för femtio år
sedan
Gun Ihlström* Lanthandeln i Kompersmåla
Wainy Holgersson / Sten-Inge Gustafsson
/ Ingegerd Lindqvist* En släktgård i Brorsmåla
Wainy Holgersson / Helen Olsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Årsbok 2010 UR INNEHÅLLET

Bikupans Förskolas 40 år i Ryd
Britt-Marie Gustafsson* En Poet i Tröjemåla
Kerstin Muftig* Minnen från min barndom och
ungdom i Ryd
Charles Silvert* Rolf i Granö och Ebbemåla
Mekaniska Verkstad
Sten-Inge Gustafsson / Wainy Holgersson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2009 UR INNEHÅLLET

Ryds skola 1959 – 61 och fritiden
Bengt Strandh* Almundsryds Sparbank
Evan Karlsson* Fridafors Gymnastikförening
Jette Gurmark / MärthaLisa Håkansson* Fridafors Idrottsförening
Wainy Holgersson* Min käre son Peter Johan
Brev från Ryd till Amerika 1881
Med förord av Rune Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Hembygdsföreningens Årsbok 2008 UR INNEHÅLLET

Ryds Rödakorskrets
Britt-Marie Gustafsson* Frida Åsberg
Erik Svensson* Löwings Bageri i Ryd
Sam Löwing* Granö Kraftverk 50 år
Wainy Holgersson / Helen Olsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2007 UR INNEHÅLLET

Doktor Kindblom i Ryd
Leif Kindblom* Flyttning till Ryd 1959
* Trojabageriet
Bengt Strandh* Ture i Mossbrohult
Wainy Holgersson* Gamla inbjudningskort och
vykort berättar
Kerstin Muftig

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2006 UR INNEHÅLLET

Mitt tal om Gunnar
Vid firande av Gunnar Adolfssons
hundraårsminne i Församlingshemmet.
Ryd, 21/8 2006 av Eva Adolfsson.* En vandring genom Slattesmåla i
tid och rum.
Av Kerstin Muftig.* Torp och backstugor i Slattesmåla
Av Gerd Nilsson.

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2005 UR INNEHÅLLET

Stormen
Elever på Trojaskolan, Helen Olsson
och Erik Svensson* Så minns jag Brunnsgatan
Evy Quick* Almundsryds Hembygdsförening
Wainy Holgersson* Sockenstugan
Wainy Holgersson* Torp, backstugor och övrig äldre
bebyggelse i Hjortalid
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2004 UR INNEHÅLLET

En korgmakares berättelse
Oscar Carlsson, Vrångaböke, f. 1888,
berättar om sitt liv för Eric Svensson
i december 1971.* Ryds Motorklubb
Wainy Holgersson / Helen Olsson* Trojaskolans tidsresa till stenåldern
i text och bild
Ekens arbetslag* Torp och backstugor i Rävekulla
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2003 UR INNEHÅLLET

Annys memoarer
av Anny Fritz, född i Almundsryd 1885
och uppvuxen i Skåramåla. Hon berättar
om sin barndom och ungdom samt om
sina resor till Amerika.* Ryds Lastbilcentral och Åkarnas
Byggnadsförening
av Sten-Inge Gustafsson* Martin Svenssons brev
till den unge Claes-Åke Cederblad
26 juni 1953* Torp och backstugor i Bjellerhult
samt bilder från byn

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2002 UR INNEHÅLLET

Åke på Myren
Sture Stamming* Ryd
Göran Söderberg* Gustav Nilsson
Kristina Hammarskog* Damfriseringar i Ryd och Fridafors
Redaktionskommitén* Torp och backstugor i Krokshult
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2001 UR INNEHÅLLET

Brotorpet
Sture Stamming* Ryds Simsällskap
Wainy Holgersson / Evy Quick* Lions Club i Ryd 1955 – 2001
Eskil Adolfsson* Minnen från min barndom och
ungdom i Ryd
Charles B Silvert* Torp och backstugor i Brorsmåla
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 2000 UR INNEHÅLLET

Ålhult – ett blomstrande
järnvägssamhälle
Anna-Greta Håkansson* Ålshults Gods. Kortfattad historisk
tillbakablick
Peter Koch* Lanthandeln i Ålshult
Wainy Holgersson / Evy Quick* Det glada sextiotalet vid Fridafors
Bruk
Ulf Håkansson* Rydortens Jordbrukskassa
Föreningsbanken Ryd
Wainy Holgersson* Torp och backstugor i Karsahult
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1999 UR INNEHÅLLET

Ett antal artiklar om Fridafors Bruk
Sture Stamming med flera* Ryds Båtindustri under 50 år
Wainy Holgersson / Evy Quick* Bilskroten på Kyrkö mosse
Wainy Holgersson* Torp och backstugor i Ramsberg
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1998 UR INNEHÅLLET

Sankt Örjans källa
Sture Stamming* Några händelser och minnesbilder
från Ryds glasbruk
Jarl Johansson* Stenåldersprojekt, Ryd
Göran Prahl & Conleth Hanlon* Torp och backstugor i Hösjömåla
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1997 UR INNEHÅLLET

Tolv hus och en fattigstuga
Sture Stamming* Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949
Återges i årgångarna 1991 – 1997
Kerstin Muftig* Torp och backstugor mm i Lindehult * Fridafors Skytteförening 1902-1997
Eskil Adolfsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1996 UR INNEHÅLLET

Milstolpar i Almundsryds historia
Sture Stamming* Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949
Återges i årgångarna 1991 – 1997
Kerstin Muftig* Troja Jazzband 25 år
Fredrik Svensson* Konsumentkooperationen i Ryd
Birger Petersson* Torp under Kompersmåla gård
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1996 UR INNEHÅLLET

Korgmakarns i Gässemåla
Redaktionskommitén* Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949
Återges i årgångarna 1991 – 1997
Kerstin Muftig* Polioepidemin i Almundsryd 1945
Sture Stamming* Arbetsinvandring och emigration
från Almundsryd till Tyskland
Hans-Jürgen Schmitz* Torp och backstugor i Björkebråten
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1994 UR INNEHÅLLET

Almundsryd för femtio år sedan
Redaktionskommitén* Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949
Återges i årgångarna 1991 – 1997
Kerstin Muftig* Fridafors Sykrets
Ernst Svensson* Historik över Ryds
Husmodersförening
Britt Henriksson* Torp och backstugor i Järnemåla
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1993 UR INNEHÅLLET

Sutaresjöns m. fl. sjöars
Fiskevårdsförening
John Karlsson* Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949
Återges i årgångarna 1991 – 1997
Kerstin Muftig* Ryds Folkets Hus
Redaktionskommitén * Bonden och vinden
Sture Stamming* Torp och backstugor i S. Rimshult
Gerd Nilsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1992 UR INNEHÅLLET

Musik och musikanter i Ryd
Uno Lindgren* Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949
Återges i årgångarna 1991 – 1997
Kerstin Muftig* Firma Pålssons möbelfabrik och
möbelaffär
Ove och Sven Pålsson * Gamla lantaffären i Mossbrohult
Jennie Ljunggren* Torp och backstugor i N. Rimshult
Ture Kristoffersson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1991 UR INNEHÅLLET

Ekenäset i Norraryd
Sture Stamming* Morfars brev, August Lindqvist’s
brev till sin dotter 1930-1949
Återges i årgångarna 1991 – 1997
Kerstin Muftig* O Bengtssons Järnhandel
Redaktionskommitén* Almundsryds förste lärare
Sture Stamming* Husinventering i Stensjömåla
Helen Olsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1990 UR INNEHÅLLET

Firma Bernt Lindblom
C H Lindblom / Gerd Nilsson* M N Lindgrens Ur & Optik
Evy Quick* Skomakarmäster S M Zetterberg
Agda Zetterberg* Biografverksamhet i Ryd
Birger Petersson* Almundsryds vårdhem
Wainy HolgerssonSlutsåld, men kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1989 UR INNEHÅLLET

Från söndagsskola till nykterhetsloge
Eva Henriksson* En åkeriägares berättelse
Verner Nilsson* Almundsryds enskilda vägar
Karl Karlsson* Krokshult – min hemby
Sven Strand* Från Tröjemåla till Gustavus
Adolphus college II
Roland Thorstensson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1988 UR INNEHÅLLET

Genom åtta sekler Skvaltans historia
Sture Stamming* Thorsten Gider från Almundsryd
Theodor Cronqvist* Det hände i Almundsryd för hundra
år sedan* Storskifte i Järnemåla år 1817
Avskrift av originalet Herbert Bengtsson* Almundsryds socken
Signe Uleskog

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1987 UR INNEHÅLLET

Bengt i Härsbeck, en märklig
1600-talsgestalt
Helga Lindberg* Soldater från Almundsryds socken
under krigen 1808-09, 1813-14
Axel Gnistring* Fjällberg/AK-arbetare,
Hypnositör – Naturälskare
Sture Stamming

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1986 UR INNEHÅLLET

Torp och backstugor i Bjellernäs
Gerd Nilsson* Ugglemonumentet i Siggaboda
Sture Stamming* Bjällernäs såg- och grovmälde
mjölkvarn
Axel Gnistring* Några fragment ur mitt 82-åriga liv
Agda Zetterberg / Mårtensson* Ryds marknad för länge sen
Ivar Andersson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1985 UR INNEHÅLLET

Rydortens Mejeriförening
Ove Andersson / Alf Pettersson* En “bypolis” berättar
Jens Johansson* Hågkomster från Ryds Glasbruk
Jarl Johansson* En västgötska (Ellen Magnusson)
och hennes familj i Almundsryd
Lisa Strandman

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1984 UR INNEHÅLLET

När det höggs gatsten i Vrångaböke
Gösta Lövgren* Badanstalten
Claus Peterson* Siggamåla Skvaltkvarn
Sture Stamming*Barndomsminnen från Almundsryd
Helga Lindberg

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1983 UR INNEHÅLLET

Södra Rimshult
Thorsten Johansson / Sture Stamming* Familjen Fondanhn – von Dahn
i Ryd
Åke T:son Lovén* Gårdarna vid gränsen (Bjellernäs)
Arvid Johansson* Märkliga stenar i Almundsryds
socken
Ivar andersson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1982 UR INNEHÅLLET

Villa Solbacken i Ryds brunnsepok
blev Residens för pingstvännerna
Stig Engström* Rävekulla
Arvid Johansson* Om vägar och vägunderhåll i
Almundsryd under 1800-talet
Gunnar Petersson* Bota – Lindra – Trösta (Syster Frida)
Sture Stamming

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1981 UR INNEHÅLLET

Amatörklubben 25 år
Ingrid Gunnarsson* Den stora branden i Karsahult 1753
Arvid Johansson* I väntan på grävskopan
(kvarteret Bäckasinen)
Sture Stamming* Lönsbygd från 1865 – 1940
Frida Svensson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1980 UR INNEHÅLLET

Gångedagsseden i Ryd och några
angränsande socknar
Lennart Kvist* Tröjemålavägen
Agda Zetterberg / Mårtensson* Järnvägsbroarna över Mörrumsån
Sture Stamming* Hägerstrands stuga
Sture Stamming

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1979 UR INNEHÅLLET

Telefonstolparnas intåg
Sture Stamming* Minnesbild från Trojenborgs
bibliotek
Gunnar Adolfsson* Dunderbröllopet i Bjällerhult
Ivar Andersson* Rydungdomar år 1902
Claes Petersson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1978 UR INNEHÅLLET

Gumme Hauken
Axel Mobrand* Vi som inte “drack brunn”
Gunnar Adolfsson* Svältlyckorna i Rimshult
Torsten Johansson* Garveriet i Ryd 1880 – 1978
Sture Stamming* Ålfiskena i Almundsryd
Erik Gustafsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1977 UR INNEHÅLLET

Postanstalten i Ryd
Ture Johansson* Första bilen i Ryd
Raymond Hall* Ryds Sportklubbs 50-åriga
verksamhet
Birger Quick* Ålfiskerne i Almundsryd
Erik Gustafsson

Boken kostar 80:-, ev. porto tillkommer.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1976 UR INNEHÅLLET

Äreminne över Henrik och Lovisa
Gunnar Adolfsson* Björsjö-Magnus och hans ättlingar
Sture Stamming* Vattenkvarnar och mjölnare
Sune Petersson* Ryds amatörklubb
Ingrid GunnarssonSlutsåld! Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1975 UR INNEHÅLLET

Glasbruket i Trestenshult
Ebbe Westergren / J. E. Anderbjörk* Ryds Folkets Hus
Josef Carlsson* Glimtar från 1630-talets Almundsryd
Helga Lindberg* Kohandel på Ryds marknad
Ivar Andersson* Pockers hål
Oscar HåkanssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1974 UR INNEHÅLLET

Möten vid åttatåget
Gunnar Adolfsson* Lilla-Lisa och Lise däkor
Stamming/Johansson/Nygren/Rehn* Järmaula mark
Einar Nygren* Extratåget till Askemoen
Anna Rehn / Sture Stamming* Ryds skyttegille
Georg BergSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1973 UR INNEHÅLLET

Mäster Påvels hytta
Gunnar Adolfsson* Blissingebössor
Ivar Andersson* Doften av snus och lavendel
Nils Billgren* Värendsbönders protest 1715
Helga LindbergSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1972 UR INNEHÅLLET

Dramatik i Almundsryd 1729 efter
mord på officer
Helga Lindberg* Oscar Håkansson i Skåramåla
Yngve Hultberg* Undantagskontrakt 1/6 mtl.
Brorsmåla Södergård och 1/192 mtl.
Brorsmåla Norregård
Oskar HåkanssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1971 UR INNEHÅLLET

Rydön
Sture Stamming* Trojenborgs Musikkår
Carl Allvin* Hästhandel på Ryds marknad
Ivar Andersson* Smedjan och stenen
Sture StammingSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1970 UR INNEHÅLLET

Framåtskridande
Ingemar Tysk* Rimshultsmordet 1821
Gustaf Pålsson / Sture Stamming* Almundsryds Sparbank 100 år
Sture Stamming* Almundsryds gamla träkyrka
Hugo SvenssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1969 UR INNEHÅLLET

Min gamla skola i Bjellerhult
Gustaf Håkansson* Handel som försvinner
Carl Petersson* Maria i skogen, vidskepelse i gamla
tider
Oskar Håkansson* En stöld i Ålshult
Hugo SvenssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1968 UR INNEHÅLLET

Siggaboda
Gustaf Håkansson* Tröjemåla skola
Sture Stamming* Ur Smålandsposten 1951
Ett kyrkobygge
Martin SjöstrandSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1967 UR INNEHÅLLET

De svåra åren 1868 – 1869
Gustaf Håkansson* Träskomakarn i Tröjemåla
Gunnar Adolfsson* Almundsryds Sockens
Brandförsäkringsbolag 1867 – 1967
Sture Wallett* Vandringsfolk
Olga i KrampanäsSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1966 UR INNEHÅLLET

Ordspråk och ordstäv
Gustaf Håkansson* En originell familj (Skåramåla)
Oscar Håkansson* Tistlar och törnen skall du bära
Olga PeterssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1965 UR INNEHÅLLET

Husbönder och tjänare
Gustaf Håkansson* Glimtar från en byskola
(Brändeborg)
Carl Petersson* Lundbergs-historier
Gustaf Pålsson* En loftstuga i minnets ljus
(Änganäs i Truvedstorp)
Helga lindbergSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1964 UR INNEHÅLLET

Grönadal. Ur ett torp och småbruks
historia
Gustaf Håkansson* Vrångaböke – bygd och folk
Carl Petersson* Gumme-Haoken
Carl Petersson* Medford, Oregon, USA född i
Tröjemåla 1878. John Rings
minnen och äventyr
John E. RingSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1963 UR INNEHÅLLET

Sista examensdagen i Spjutaretorps
skola
Sture Stamming* Flickan från Ryds marknad
Ivar Andersson* Naturväsen och tomtar i folktro
och sägen
Gustaf HåkanssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1962 UR INNEHÅLLET

Prästgårdsminnen
Emma Ohlsson Söderqvist* Kloka Maria
Gustaf Pålsson* Torstensmåla
Gustaf HåkanssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1961 UR INNEHÅLLET

Om gastar och offerkast. Tro och
sed under 1800-talet
Gustaf Håkansson* Potteboda, Härlunda kommungård
Olga PeterssonG* Hönshylte Skans
Emil Persson*Slutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1960 UR INNEHÅLLET

Grisajösses Johan – Ett bygdeoriginal
i Almundsryd
Oskar Håkansson* Vad en gammal almanack kan
förtälja
Gustaf Pålsson* Syskonen på Myrön
Oskar Håkansson* Norraryd för 60 år sedan
Emil PerssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1959 UR INNEHÅLLET

Holländarevägen
Gustaf Håkansson* Från fyra till sexhundra om Ryds
telefonstation och dess utveckling
Sture Stamming* Fornt från Härlunda
Johan NilssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1958 UR INNEHÅLLET

Vad vattnet gömmer
Gustaf Pålsson* Om pesten i Almundsryd
Gustaf Håkansson* Om drängalyft och lyftesstenar
Gustaf Håkansson* Ett stampverk
Martin SjöstrandSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1957 UR INNEHÅLLET

Några drag ur våra sockenbors
liv för 100 år sedan
Gösta Norrlid* Almundsryd under adelsvälde
Gustaf Håkansson* Klockaren Karl i Ryd
Gustaf Håkansson* En gammal länsmansgård
Lindehult
Axel MobrandSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1956 UR INNEHÅLLET

Tröjemåla Söndag –
en gammal gångsöndag
Stig Pleijel* Soldater i Almundsryd
Gustaf Håkansson* En vandrande handelsman från
Härlunda
Eve ArvidssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1955 UR INNEHÅLLET

Ryds Brunn och badanstalt
Gustaf Pålsson* Fridafors Fabriks Aktiebolag
S. B.* Min barndoms skola
Carl Ferm* Gamla värmanet – en idyll som
försvinner
Knut LinderholmSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings faksimilutgåva Årsskrift 1950-1954 inbunden UR INNEHÅLLET

Åter

Se respektive årsbok

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1954 UR INNEHÅLLET

Några anteckningar om postväsendet
i Almundsryd förr och nu
Ragnar Hägerstrand* Förströelse och nöjen i den gamla
goda tiden i Almundsryd
Carl Ferm* Minnen från en gammal gård
Krampanäs, Härlunda
Olga PeterssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. portoBeställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1953 UR INNEHÅLLET

Blick på en gränsbygdshistoria
Ragnar Thomasson* Ryds marknad
Gustaf Håkansson* Yrkesmän som försvinna
En f. d. stenarbetare berättar
Carl FermSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1952 UR INNEHÅLLET

Från Per Nymans tid
Gustaf Håkansson* Ett bröllopsepilog i
Almundsryd 1649
Johan NilssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1951 UR INNEHÅLLET

Utvandringen till Tyskland
Gustaf Håkansson* Tjärbränning
Ernst SvenssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1950 UR INNEHÅLLET

Om kvarnar i Almundsryd
Gustaf Håkansson* Minnen av en färd i och omkring
Ryd år 1891
Carl Ferm* Godtemplarrörelsen
Carl Petersson* Gräns och gränsmärken mellan
Småland och Blekinge
Ragnar ThomassonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings faksimilutgåva Årsskrift 1945-1949 inbunden UR INNEHÅLLET

ÅterSe respektive årsböcker

Slutsåld!

Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.

Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1949 UR INNEHÅLLET

Mera om Almundsryds kyrkas
äldre inventarier
Erik Ekblad* Om skolor i Almundsryd
Axel Mobrand* Brorsmåla
Carl Petersson* Idrottsföreningar i Ryd
Birger Quick* Kantat vid invigningen av Ryds nya
skola den 24 sept. 1949
Ingemar TyskSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1948 UR INNEHÅLLET

Almundsryds kyrkas inventarier
Erik Ekblad* Skåramåla
Yngve Hultberg* Ett Almundsrydsoriginal
Berndt Svensson* Underliga människor och original
Carl FermSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1947 UR INNEHÅLLET

Hönshylt
Gustaf Håkansson* Socialvård i Almundsryd förr och nu
Carl FermSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1946 UR INNEHÅLLET

Almundsryds kyrkas tillkomst
Erik Ekblad* Ur ett gammalt gårdarkiv och ur
minnet (Kompersmåla)
Martin Svensson* “Järnemåla – Massen”
Gustaf HåkanssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347

Almundsryds Hembygdsförenings Årsbok 1945 UR INNEHÅLLET

Almundsryds gamla träkyrka
Erik Ekblad* Om skolor i Almundsryd
Axel Mobrand* Skolundervisningen i Almundsryd
under 1850 – 1860-talet
Gustaf Håkansson* Om vargar och vargskall
Gustaf HåkanssonSlutsåld!Kopior av utdrag kan beställas mot kopiekostnad + ev. porto.Beställ här:0459-80 347