Kontaktpersoner

Intendent

Erik Svensson
Tel: 0477-250 01
E-Post

Ordförande

Erik Svensson
Tel: 0477-25001
Mobil: 073 089 26 55
E-Post

Vice Ordförande

Hans Zetterberg
Tel: 0459-80389
Mobil: 075 680 389
E-Post

Sekreterare

Ingegerd Svensson
Tel: 0459-80663
Mobil: 073 391 4796

Kassör

Elisabeth Augustsson
Tel: 0459-803 83
Mob: 070 687 86 33
E-Post

Styrelseledamot

Gun Hugosson
Tel: 0459-80694

Styrelseledamot

Stig Johansson
Tel: 0459-80668

Styrelseledamot

Wainy Holgersson
Tel: 0459-80347

Styrelseledamot

Maj-Britt Bengtsson
Tel: 0459-80467
E-Post

Styrelseledamot

Helen Olsson
Tel; 0459-81131

Styrelsesuppleant

Gullvi Persson
Tel: 070 284 46 44

Styrelsesuppleant

Mona Olsson
Tel: 0459-80780

Styrelsesuppleant

Jan-Åke Petersson
Tel: 0459-80155

Styrelsesuppleant

Jerry Håkansson
Tel: 0459-81336
E-Post

Intendent

Erik Svensson
Tel: 0477-25001
Mobil: 073 089 26 55
E-Post

Kvarnfogde
kontaktperson

Jan-Erik Svensson
Tel: 0459-809 81

Bokning för visning av Hembygdsgården

 Erik Svensson
Tel: 0477-25001

Hembygdsföreningens
fotoarkiv

Erik Svensson
Tel: 0477-250 01

Webmaster

Dan Fjällström
Tel: 070 21 222 21
E-post
Hembygdsföreningens fotoarkiv rymmer drygt 1500 foton, en omfattande negativsamling och ett stort antal glasplåtar. Bilderna används i föreningens årsbok och visas vid fotoutställningar, t.ex. i samband med den årliga Konst- och hembygdsrundan i kommunen.
Föreningen vill gärna låna äldre fotografier med motiv från bygden för kopiering.
Kontakta Erik Svensson