Verksamhetsberättelser

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen för Almundsryds Hembygdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2013.

Föreningen hade i slutet av år 2013 216 medlemmar.

Styrelse m.m.
Styrelsen har bestått av följande: Erik Svensson, Astrid Svensson, Wainy Holgersson, Sten-Inge Gustafsson, Birgit Johansson, Elsa Gustafsson, Helen Olsson, Stig Johansson och Stig Andersson. Erik Svensson har varit föreningens ordförande och dessutom intendent i hembygdsgården. Sten-Inge Gustafsson har varit vice ordförande, Birgit Johansson kassör och Wainy Holgersson sekreterare.

Årsmötet hölls i församlingshemmet den 14 april 2013. Efter årsmötesförhandlingarna visade Kony Södring bilder och berättade. Styrelsen har sedan haft 11 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. De fyra styrelsesuppleanterna Mona Olsson, Hans Zetterberg, Jan-Erik Pettersson och Gert Bengtsson har kallats till samtliga sammanträden.

Årsskriften
Hembygdsföreningens årsskrift 2013, den sextionionde årgången, trycktes i 600 exemplar. Liksom tidigare år startade försäljningen vid julfesten i hembygdsgården den första advent och fortsatte sedan på biblioteket, på ICA, i Bengtssons Järnhandel, Fridafors Bilservice, kiosken, Bil-
omsorgen och i Handelsboden i Häradsbäck. Vid årsskiftet var drygt 300 exemplar sålda och försäljningen fortsätter.

Redaktionskommittén har bestått av Gerd Nilsson, Wainy Holgersson, Helen Olsson, Ingegerd Lindqvist, Sten-Inge Gustafsson och MärthaLisa Håkansson.

Hembygdsgården och skvaltkvarnen, skötsel och underhåll m.m.
Onsdagskvällarna sommartid har sedan lång tid tillbaka inneburit arbetsmöten i hembygdsgården, så även sommaren 2013. Man började redan den 22 maj med att vårstäda stugorna och att rensa nyponhäcken mot båtfabrikens lager.

Hembygdsföreningens båda gräsklippare stals ur förrådet i början av juni. Problemet blev mindre svårt genom att sommaren var så torr. Ordförande och intendent Erik Svensson klarade av hela sommarens gräsklippning med hjälp av en trimmer.

Den gamla vällingklockan, som för ett antal år sedan togs ned från taket på Millebodastugan, monterades upp igen under sommaren, den här gången på Stensjömålastugans tak. En välling-klocka skall ju sitta på gårdens högsta tak för att ringningen skall höras så långt som möjligt. Arbetet med uppsättningen utfördes av Johnny och Roger Håkansson.

Vid skvaltkvarnen i Siggamåla byttes skarvade bräder i vattenrännan ut mot hellängder, vilket ger jämnare vattenflöde. Detta är särskilt viktigt under somrar med vattenbrist.

Öppethållande och festligheter
Hembygdsgården hölls öppen med kaffeservering och underhållning söndagseftermiddagar under tiden 30 juni-11 augusti. Första söndagen visades filmen ”Lion-tåget till Karlshamn den 24 augusti 1970”. Under övriga söndagar bjöds det på sång och musik. Den 30 juni underhöll Axel Hult, Urshult, den 14 juli Lars Nilsson, Ryd, den 21 juli Gun Nelenius, Växjö (f.d. Ryd-bo), den 28 juli Irene Niemi och Stig Andersson från Grimslöv och den 11 augusti avslutade Andreas Persson från Urshult.

Skvaltkvarnen i Siggamåla var öppen lördagar under tiden 29 juni-10 augusti. Men redan den 30 maj var en skolklass från Trojaskolan där på besök. Då var det mycket vatten i bäcken och kvarnfogdarna passade på att mala upp ett mjöllager. Det var ett bra beslut, för sommaren blev torr.

Sveriges Nationaldag firades i hembygdsgården den 6 juni. Som vanligt var det Yvonne Nilsson och Synnöve Brorsson som stod för sången och musiken, och som vanligt serverades det kaffe med Sverigebakelser.

Liksom tidigare år hjälptes hembygdsföreningen och idrottsföreningarna åt med årets midsommarstång. Kerstin Johansson och Lasse Eriksson var lekledare och Gunvor Åsäng sjöng och spelade till midsommardansen. Vädret var soligt och varmt, gästerna var många, både gamla och unga, och hembygdsföreningens värdinnor hade fullt upp med att baka våfflor och servera kaffe till alla.

Hembygdsgårdens dag, första söndagen i augusti, firades med friluftsgudstjänst i hembygdsgården.

Barnens Dag skulle ha firats i hembygdsparken den 19 maj men flyttades på grund av någon fotbollsturnering till 1 september. Dagen är ett samarrangemang med Rydkampen, Ryds Rädd-ningstjänst, Svenska Kyrkan och idrottsföreningarna.

Sommaren avslutades med Konst- och hembygdsrundan den 7 och 8 september. I hembygds-gården var det som vanligt fotoutställning samt servering av kaffe och grova kringlor och dessutom visade Erik Karlsson från Midingsbråte hur man täljer i svartek och sjödränkt ek och Anders Svensson från Ronneby visade träslöjd.

Första advent var det dags för årets julfest och den följde gammalt beprövat recept: Risgrynsgröt och skinksmörgåsar, kaffe och pepparkakor och start på försäljningen av årets hembygdsbok.

Söndagen den 19 januari 2014 firades det gudstjänst i Stensjömålastugan. Sammanringning skedde med vällingklockan på stugans tak. Susanne Nilsson predikade och Ulf Svensson spelade dragspel. Stugan var fullsatt, och efteråt serverades kyrkkaffe i Bjellerstedtsstugan.

Förutom vid öppethållande och festligheter har hembygdsgården haft besök vid flera olika tillfällen. Så hälsade till exempel Trojaskolans Fritis på en gång i slutet av maj, och PRO i Växjö på bussresa gästade hembygdsgården i augusti och serverades kaffe med dopp.

Fotoarkivet
En arbetsgrupp startade i början av januari 2014 med att ta hand om de av Lennart Erikssons bilder som använts i Rydkampens almanackor. Fotografierna skall klistras upp på syrafritt papper och förses med text.

Tidsstudier
Sveriges Hembygdsförbund har gjort en undersökning i hela landet om hur mycket ideell tid som läggs ned inom hembygdsrörelsen under ett år. Alla som på olika sätt har arbetat inom hembygdsföreningarna skulle anteckna sina timmar under 2013.

Slutsumman för Almundsryds Hembygdsförening blev hela 2.875 timmar, och troligtvis är detta i underkant.

Övrigt
Årsboken, filmer, kaffelotter m.m. har sålts på vår- och höstmarknaderna med gott resultat.

I anslag från Tingsryds kommun har föreningen erhållit 10.000 kronor.

Kollekten vid sommarens friluftsgudstjänst tillföll hembygdsföreningen. Dessutom har föreningen tacksamt mottagit gåvor i samband med inbetalningen av medlemsavgifter och vid begravningar.

Bjellerhults byakassa har skänkt 2.000 kronor till hembygdsföreningen. Byakassan var från början avsedd att användas till t.ex. vägar och broar i Bjellerhult.

Tack
Vi i hembygdsföreningens styrelse tackar för visat förtroende och för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret. Ett varmt tack till alla medlemmar som på olika sätt ställt upp och arbetat för vår förening.

Ryd i mars 2014
Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen för Almundsryds Hembygdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012.

Föreningen hade i slutet av år 2012 215 medlemmar.

Styrelse m.m.
Styrelsen har bestått av följande: Hans-Erich Zimmer, Wainy Holgersson, Astrid Svensson, Erik Svensson (Vrångaböke), Sten-Inge Gustafsson, Birgit Johansson, Helen Olsson, Elsa Gustafsson och Eivor Håkansson. Erik Svensson har varit ordförande i föreningen och dessutom intendent i hembygdsgården, Sten-Inge Gustafsson har varit vice ordförande, Birgit Johansson kassör och Wainy Holgersson sekreterare.

Årsmötet hölls i församlingshemmet den 22 april 2012, och styrelsen har sedan haft elva protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. De fyra styrelse-suppleanterna. Mona Olsson, Lory Selenfält, Stig Andersson och Stig Johansson har kallats till samtliga styrelsemöten.

Årsskriften
Hembygdsföreningens årsskrift 2012, den sextioåttonde årgången, trycktes i 700 exemplar. Försäljningen startade som vanligt vid julfesten i hembygdsgården första söndagen i advent och fortsatte sedan på biblioteket, på ICA, i Bengtssons Järnhandel, Fridafors Bilservice. kiosken, Bilomsorgen och i Handelsboden i Häradsbäck. Vid årsskiftet var cirka 300 exemplar sålda och försäljningen fortsätter.

Redaktionskommittén har bestått av Gerd Nilsson, Wainy Holgersson, Helene Olsson, Ingegerd Lindqvist. Sten-Inge Gustafsson och MärthaLisa Håkansson.

Hembygdsgården och skvaltkvarnen, underhåll m.m.
Medlemmar har liksom tidigare år samlats i hembygdsgården på onsdagskvällarna från tidigt på våren till fram på hösten för att arbeta med städning, underhåll, utställningar m.m., och naturligtvis har det även blivit tid över för prat och kaffedrickning.

Den så kallade uteserveringen vid gaveln på Bjellerstedtsstugan blev förstörd av storm och snö förra vintern. Under våren 2012 byggdes den upp igen, både bättre och snyggare, och var klar lagom till Barnens Dag. Duktiga snickare var Johnny och Roger Håkansson tillsammans med händiga medlemmar i hembygdsföreningen.

Att smältvatten läckt in vid takfönstret i Bjellerstedtsstugan och gett fuktskador har varit ett problem under många vintrar, och man har förgäves försökt åtgärda det på många olika sätt. Nu har en plåt satts upp på stugans tak, från takåsen och över fönstret och ner till stuprännan. Detta har fungerat och ett mångårigt problem har alltså lösts.

Lokalerna i Sockenstugan
Ägaren till Sockenstugan byggde om sammanträdesrummet och det rum som hembygdsföreningen hyrde till kontorslokal till en lägenhet under våren 2012. Hernbygdsföreningen erbjöds i stället en större lokal i källaren. Inflyttningen ägde rum i början av maj.

Den nya lokalen är tillräckligt stor för att räcka både som kontor och som möteslokal för styrelsemöten och t.ex. studiecirklar. Ett litet pentry ingår i hyran, och närheten till föreningens arkiv är också ett plus. Hyreskostnaden är 1.097 kronor per kvartal.

Öppethållande och festligheter
Hembygdsgården hölls öppen med kaffeservering och underhållning söndagseftermiddagar under tiden 1 juli – 12 augusti. Lars Nilsson bjöd på sång och musik den 8 juli, trubaduren Lena Gustavsson från Sibbhult underhöll 15 juli. Gun Nelenius från Växjö spelade dragspel den 22 juli, och den 29 juli var det Irene Niemi och Stig Andersson som stod för musiken. Antalet besökare var glädjande stort samtliga söndagar.

Skvaltkvarnen i Siggamåla var öppen med malning och mjölförsäljning lördagar från 30 juni t.o.m. 11 augusti och dessutom vid Konst- och hembygdsrundan i september. Men besökare hittade vägen till kvarnen även vid andra tillfällen. Så kom t.ex. ett antal medlemmar av Jaguarklubben ute på rundresa i Sydsverige till kvarnen en dag i maj. Kvarnfogdarna ställde naturligtvis upp och visade, berättade och sålde rnjöl. Kvarnfogdar har varit Stig Andersson, Jan-Erik Svensson, Håkan Magnusson, Anders Augustsson, Lars-Erik Pettersson, och Roy Eriksson.

Den 20 maj firades Barnens Dag i hembygdsparken i samarbete med Rydkampen, Ryds Räddningstjänst, Svenska Kyrkan och idrottsföreningarna.

Sveriges Nationaldag firades också i hembygdsparken, för åttonde året i rad. Synnöve Brorsson och Yvonne Nilsson stod för underhållningen och hembygdsföreningens värdinnor serverade kaffe med Sverigebakelser.

Som vanligt hjälptes hembygdsföreningen och idrottsföreningarna åt med årets midsommarstång. Det kom många gäster på midsommarafton, både barn och vuxna. Gunvor Åsäng stod för musiken, Lasse Eriksson var lekledare och hembygds-föreningens damer kokade kaffe och gräddade våfflor. Det var ett lyckat midsommarfirande. Men på natten roade sig några ungdomar med att hälla bensin på midsommarstången och tända på. Som tur var spred sig inte elden till
någon av byggnaderna. Hembygdsföreningen tackar Johnny Håkansson och hans sambo Gunilla Högström, som upptäckte och släckte elden.

Den 3 augusti ordnade Visans Vänner sin årliga visfest i hermbygdsparken.

Första söndagen i augusti är hembygdsgårdens dag och detta firades som vanligt med en välbesökt friluftsgudstjänst och efterföljande “kyrkkaffe”. Susann Nilsson predikade och Marina Thyborn stod för musiken.

1 och 2 september var det dags för årets Konst- och hembygdsrunda i Tingsryds kommun. Hembygdsgården och skvaltkvarnen var öppna med verksamhet båda dagarna. I hembygdsgården fanns som vanligt en utställning av bilder ur föreningens fotoarkiv, men utökad med en utställning av bilder och texter om olympiaden i Stockholm 1912, skänkta till hembygdsföreningen av Mikael Johansson, Rydkampen. Det var vid den olympiaden som Karl “Ankaret” Jonsson från Ryd och ett lag av Stockholmspoliser blev guldmedaljörer i dragkamp. I linbastan var det utställning om lin och linberedning, i Millebodastugan arbetade en träskomakare och på lördagen växtfärgade ett antal damer garn nere vid “Jonasa Järe”.
Vildmarksglögg m.m. från Kå. Pers skafferi fanns till försäljning, och kaffe med grova kringlor fanns det naturligtvis också.

Första advent var det som vanligt julfest i hembygdsgården – den första julfesten ägde rum redan 1937 – med risgrynsgröt och julskinka, kaffe och pepparkakor samt försäljning av den nya årsboken, lingonriskransar och en del hembakat. Nytt för året var att Ryds Rödakorskrets också fanns i hembygdsgården och sålde sina julkort. En lördag lite närmare jul hade hembygdsföreningen sin julgransförsäljning och bjöd kunderna på glögg och brasvärme i Bjellerstedtsstugan.

Förutom vid öppethållande och festligheter har hembygdsgården haft besök vid flera olika tillfällen. Så har t.ex. både Gemla PRO och pensionärer från Fläktfabriken ute på sina bussresor rastat och serverats kaffe i vår hembygdsgård.

Arbetsmöten
Under vintern har medlemmar samlats i Sockenstugan ett antal onsdagskvällar för att gå igenom de foton som på senare tid lämnats till föreningen utan uppgifter om personerna och byggnaderna på bilderna. En del har klarats av, men mycket återstår och arbetet fortsätter.

Övrigt
Årsböcker, filmer, kaffelotter m.m. har sålts på vår- och höstmarknaderna med gott resultat.

I anslag från Tingsryds kommun har föreningen erhållit 10.000 kronor.

Kollekten vid sommarens friluftsgudstjänst tillföll hembygdsföreningen. Dessutom har föreningen tacksamt mottagit gåvor i samband med inbetalningen av medlemsavgifter och vid begravningar.

Tack
Vi i hembygdsföreningens styrelse tackar för visat förtroende och för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret. Ett varmt tack till alla medlemmar som på olika sätt ställt upp och arbetat inom vår förening.

Ryd i mars 2013
Styrelsen

 

Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen för Almundsryds Hembygdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011.

Föreningen hade i slutet av år 2011 231 medlemmar.

Styrelse m.m.
Styrelsen har bestått av följande: Hans-Erich Zimmer, Wainy Holgersson, Astrid Svensson, Erik Svensson (Vrångaböke), Birgit Johansson, Helen Olsson, Elsa Gustafsson, Eivor Håkansson och Jan Selenfält. Hans-Erich Zimmer hade begärt att få avgå som ordförande och man lyckades inte finna någon efterträdare. Föreningen blev därigenom utan både ordförande och vice ordförande under 2011.

Birgit Johansson fortsatte som föreningens kassör, Wainy Holgersson som sekreterare och Erik Svensson (Vrångaböke) som intendent i hembygdsgården.

Årsmötet hölls i församlingshemmet den 10 april 2011 och styrelsen har därefter haft elva protokollförda sammanträden. De fyra styrelsesuppleanterna Mona Olsson, Lory Selenfält, Stig Andersson och Stig Johansson har kallats till samtliga sammanträden.

Till en början valdes det en ny mötesordförande vid varje sammanträde, men efter ett par styrelsemöten valdes Erik Svensson (Vrångaböke) till mötesordförande för resten av verksamhetsåret.

Årsskriften
Den sextiosjunde årgången av hembygdsboken trycktes i 700 exemplar. Försäljningen startade som vanligt vid julfesten första advent och på biblioteket vid Luciaracet. Vid årsskiftet var cirka 360 exemplar sålda. Försäljningen fortsätter.

Redaktionskommittén har bestått av Gerd Nilsson, Wainy Holgersson, Helen Olsson, Ingegerd Lindqvist och Sten-Inge Gustafsson.

På grund av en EU-dom i februari 2010 kunde föreningen söka återbetalning av moms på hembygdsböckerna för åren 2005 – 2009. Skillnaden mellan erlagda 25 % och de 6% som skulle erläggas enligt domen uppgick till 42.925 kronor, och redaktionskommittén begärde återbetalning av detta i juni 2011. Beloppet betalades tillbaka till föreningen  strax innan jul.

Hembygdsgården och kvarnen, underhåll m.m.
Onsdagskvällar från tidigt på våren och fram till hösten samlades flitiga medlemmar i hembygdsgården om onsdagskvällarna för att arbeta med städning och underhåll men också för att dricka kaffe tillsammans och prata en stund efter utfört arbete.

Karl Johan Krantz på Smålands Museum har kontaktats på grund av fuktproblem i Bjellerstedtsstugan. Hans råd att upphöra med elvärmen har följts under den gångna vintern och med gott resultat.

Öppethållande och festligheter
Hembygdsgården hölls öppen med kaffeservering  söndagseftermiddagar under tiden 3 juli – 14 augusti. Vi kunde glädja oss åt många besökare de flesta söndagarna.

Skvaltkvarnen i Siggamåla var öppen med malning och mjölförsäljning lördagar under tiden 2 juli – 14 augusti, och även där kom det många och intresserade besökare.

Den 22 maj firades Barnens Dag i hembygdsparken i samarbete med Rydkampen, Ryds Räddningstjänst, Svenska kyrkan och idrottsföreningarna. Många deltog i tävlingar och aktiviteter, både unga och gamla.

Sveriges Nationaldag firades i hembygdsparken för sjunde året i rad. Yvonne Nilsson och Synnöve Brorsson underhöll med sång och musik och så serverades det kaffe med Sverigebakelser till ett glädjande stort antal deltagare.

Idrottsföreningarna och hembygdsföreningen hjälptes åt med midsommarstången och på midsommarafton samlades unga och gamla till midsommarfirande i hembygdsparken. Alf Johansson stod som vanligt för musiken och Kerstin Johansson var lekledare. Ovanligt många barn deltog i dansen kring midsommarstången, och efter dansen smakade det bra med kaffe och nygräddade våfflor.

Visans Vänner välkomnade till visfest i hembygdsgården på kvällen den 5 augusti.

Så var det dags för Hembygdsgårdens dag med friluftsgudstjänst i hembygdsparken den 7 augusti. Det skulle bli särskilt högtidligt det här året eftersom söndagens gudstjänst skulle vara gemensam med övriga församlingar i pastoratet. Men över vädrets makter råder man inte. Ett rejält regnväder gjorde att gudstjänsten fick flyttas till församlingshemmet i stället. Men det blev en fin gudstjänst ändå, och gott kyrkkaffe med hembakat efteråt.

Hembygdsgården och skvaltkvarnen i Siggamåla var öppna båda dagarna vid årets konst- och hembygdsrunda första veckoslutet i september. I hembygdsgården var det som vanligt fotoutställning i Stensjömålastugan och en utställning om lin och linberedning i linbastan. Kaffe och hembakade grova kringlor fanns det naturligtvis också.

Julfesten i hembygdsgården den första advent följde gammalt och beprövat recept med servering av risgrynsgröt och skinksmörgåsar, kaffe och pepparkakor,  och förutom den nya hembygdsboken fanns det gott om stenugnsbakat bröd, julkakor och lingonriskransar till salu. En lördag lite närmare jul såldes julgranar i hembygdsgården.

Förutom vid öppethållande och festligheter har hembygdsgården haft besök vid flera olika tillfällen. Vi har haft ett barndop, SPF samlades till gökotta och Bikupans förskola hade familjekväll i hembygdsgården under våren. Hem och Samhälle startade sin studiecirkel i hembygdsgården och ett antal lågstadieelever samlades en vinterkväll till ”natt-tass” i omgivningarna med varm choklad i Bjellerstedtsstugan efteråt. Det är glädjande att hembygdsgården kan användas på så många olika sätt.

Övrigt
Årsböcker, filmer, kaffelotter m.m. har sålts vid vår- och höstmarknaderna med gott resultat.

I anslag från Tingsryds kommun har föreningen erhållit 10.000 kronor.

Kollekten vid sommarens ”friluftsgudstjänst” tillföll hembygdsföreningen. Dessutom har föreningen tacksamt mottagit gåvor i samband med inbetalningen av medlemsavgifter och vid begravningar.

Tack
Vi i hembygdsföreningens styrelse tackar före visat förtroende och för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret. Ett varmt tack till alla medlemmar som på olika sätt ställt upp och arbetat inom vår förening.

Ryd i februari 2012
Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2010

Styrelsen för Almundsryds Hembygdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010.

Föreningen hade i slutet av år 2010 235 medlemmar.

Styrelse m.m.
Styrelsen har bestått av följande: Hans-Erich Zimmer, ordförande, Helen Olsson, vice ordförande, Birgit Johansson, kassör, Wainy Holgersson, sekreterare, samt Astrid Svensson, Erik Svensson (Vrångaböke), intendent, Elsa Gustafsson, Rolf Håkansson och Laila Persson.

Årsmötet hölls i Församlingshemmet den 11 april 2010 och styrelsen har därefter haft tio protokollförda sammanträden. De fyra styrelsesuppleanterna Stig Andersson, Mona Olsson, Lory Selenfält och Stig Johansson har kallats till samtliga sammanträden.

Årsskriften
Den sextiosjätte årgången av hembygdsboken trycktes i 750 exemplar. Försäljningen startade som vanligt vid julfesten första advent. Vid årsskiftet var drygt hälften sålda och försäljningen fortsätter.

Hembygdsgården och kvarnen, underhåll m.m.
Onsdagskvällar från tidig vår till fram i september samlades flitiga föreningsmedlemmar i hembygdsgården för att arbeta med städning och underhåll.

Årets större reparationsarbeten var brädfodring och tjärning av yttervägg på linbastan, rödfärgning av väggar på Millebodastugan samt målning av fönster och knutar på Stensjömålastugan och Bjellerstedtsstugan. En liten linodling gjordes i ordning utanför linbastan. Det blev inget lin att skörda, men en och annan liten blå blomma. Lagom till midsommar röjdes bland sly och buskar bakom linbastan och i backen intill källarhuset. Detta resulterade i både sjöutsikt och i att vi fick det löv vi behövde för att klä midsommarstången.

Vid kvarnen i Siggamåla byttes staketet ut till sommarens öppethållande.

Öppethållande och festligheter

Hembygdsgården hölls öppen med kaffeservering söndagseftermiddagar under tiden 4 juli t.o.m. 15 augusti. Ett antal lokala hantverkare hade inbjudits att visa sin tillverkning i samband med öppethållandet. Glädjande nog kom det många besökare, både från när och fjärran, de flesta söndagarna.

Skvaltkvarnen i Siggamåla var öppen med malning och mjölförsäljning lördagseftermiddagar under tiden 3 juli – 14 augusti. Det var dåligt med vatten en del lördagar, men  gästerna var många.

Den 23 maj firades Barnens Dag i hembygdsparken, som vanligt i samarbete med Rydkampen, Ryds Räddningstjänst, Svenska kyrkan och idrottsföreningarna. Gästerna var många, både unga och gamla.

Sveriges Nationaldag firades i hembygdsgården för sjätte året i rad. Ellinor Nilsson underhöll med sång och musik och så serverades det naturligtvis kaffe med Sverigebakelser.

Idrottsföreningarna och hembygdsföreningen hjälptes åt med midsommarstången, och på midsommarafton samlades unga och gamla till midsommarfirande  i hembygdsgården.

Söndagen den 1 augusti firades hembygdsgårdens dag, enligt mångårig tradition med friluftsgudstjänst. Britt-Louise Billvik predikade för en stor skara åhörare.

Fredagskvällen den 6 augusti inbjöd Visans Vänner till sin årliga viskväll, för första gången i hembygdsparken i stället för som tidigare år på Gröna Ön.

Hembygdsgården och skvaltkvarnen i Siggamåla var öppna båda dagarna vid årets konst- och hembygdsrunda första veckoslutet i september. I hembygdsgården serverades som vanligt kaffe med grova kringlor. En fotoutställning med Rydbilder ”från förr i tiden” har blivit en uppskattad tradition. I linbastan fanns en utställning om lin och linberedning och i skomakeriverkstaden i Millebodastugan visade en träskomakare hur man tillverkar trätofflor. Vid skvaltkvarnen höll kvarnfogdarna kvarnen igång och sålde påsar med det grova rågmjölet.

Julfest i hembygdsgården första advent är en tradition nästan lika gammal som föreningen. Årets program följde traditionerna: Servering av risgrynsgröt och skinksmörgåsar, start på årsboksförsäljningen, försäljning av lingonriskransar, bakverk m.m. samt dans kring julgranen utomhus. Men vädrets makter var emot oss. Vattnet var fruset till köket i Bjellerstedtsstugan, så det kändes egentligen rätt så skönt att det inte kom så många gäster och ville äta gröt. En lördag lite närmare jul såldes skänkta julgranar i hembygdsgården.

Förutom vid öppethållande och festligheter har hembygdsgården haft flera besökare vid olika tillfällen. Trojaskolans lågstadieelever kom under två dagar på en tidsresa 100 år bakåt i tiden. De provade bland annat på att såga ved, tälja räfspinnar, göra vispar av björkris, kärna smör, skura golv, skura mattor och tvätta och stryka. Ett trettiotal cyklister från Gemla hälsade på i samband med en cykeltur i Ryd- och Urshultstrakten och en busslast med pensionärer från Vetlanda SPF rastade och serverades förmiddagskaffe en dag i augusti. Den 26 oktober samlades medlemmar från de olika hembygdsföreningarna i Tingsryds kommun till kretsmöte i Bjellerstedtsstugan.

Övrigt
Årsböcker, filmer, kaffelotter m.m. har sålts vid vår- och höstmarknaderna med gott resultat.

Ett hantverkslotteri varje höst har blivit en tradition, och de 5.000 lotterna såldes som vanligt snabbt och utan svårigheter.

Representanter från föreningen uppvaktade hembygdsföreningen i Härlunda, som firade 40-årsjubileum.

I anslag från Tingsryds kommun har föreningen erhållit 10.000 kronor.

Kollekten vid sommarens friluftsgudstjänst tillföll hembygdsföreningen. Dessutom har föreningen tacksamt mottagit gåvor i samband med inbetalningen av medlemsavgifter och vid begravningar.

Nya stadgar
En kommitté hade under år 2009 arbetat med förslag till nya stadgar för hembygdsföreningen, och i enlighet med styrelsens förslag antogs de nya stadgarna av årsmötet 2010.

Tack
Vi i hembygdsföreningens styrelse tackar för visat förtroende och för gott samarbete. Ett varmt tack till alla medlemmar som under det gångna året på olika sätt ställt upp och arbetat inom vår förening.

Ryd i februari 2011
Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2009

Styrelsen för Almundsryds Hembygdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009.

Föreningen hade i slutet av 2009 omkring 250 medlemmar.

Styrelse m.m.
Styrelsen har bestått av följande: Hans-Erich Zimmer, ordförande, Helen Olsson, vice ordförande, Birgit Johansson, kassör, Wainy Holgersson, sekreterare, samt Astrid Svensson, Erik Svensson (Vrångaböke), intendent, Elsa Gustafsson, Rolf Håkansson och Laila Persson.

Årsmötet hölls i församlingshemmet den 26 april och styrelsen har därefter haft sju protokollförda sammanträden. De fyra styrelsesuppleanterna Lory Selenfält, Stig Andersson, Ingemar Holgersson och Mona Olsson har kallats till samtliga sammanträden.

Årsskriften

Den sextiofemte årgången av hembygdsboken trycktes i 700 exemplar. Försäljningen startade som vanligt vid julfesten första advent. I slutet av februari 2010 var drygt 450 exemplar sålda och försäljningen fortsätter.

Hembygdsgården och kvarnen, underhåll m.m.
Liksom tidigare år samlades flitiga föreningsmedlemmar i hembygdsgården och vid kvarnen onsdagskvällar från tidig vår och till fram i september för att arbeta med underhåll och städning.

Årets större reparationsarbete var att torvtaket på förrådsbyggnaden byttes ut mot ett nytt av tegel. Bröderna Svenssons Golv- och Byggservice utförde arbetet tillsammans med frivilliga krafter ut hembygdsföreningen.  Den sammanlagda kostnaden för arbete och material uppgick till cirka 40.000 kronor, och föreningen fick ett bidrag på 10.000 kronor från Almundsryds Sparbanksstiftelse till det nya taket och till den planerade målningen av Stensjömålastugan.

Bland mindre underhållsarbeten under året kan nämnas reparation av bryggan nere vid ån, iordningställande av golv i linbastan och lagning av skorstenen på Bjellerstedtsstugan. Dessutom har taket på skvaltkvarnen i Siggamåla tjärats.

Öppethållande och festligheter
Hembygdsgården var öppen med kaffeservering söndagseftermiddagar under tiden 28 juni – 9 augusti. Ett antal lokala hantverkare hade inbjudits att visa sin tillverkning i samband med öppethållandet. Glädjande nog kom det många besökare de flesta söndagarna, både från trakten och mera långväga ifrån.

Skvaltkvarnen i Siggamåla var öppen med malning och mjölförsäljning lördagseftermiddagar under tiden 27 juni – 15 augusti.

Den 24 maj firades Barnens Dag i hembygdsgården. Arrangörer förutom hembygdsföreningen var Rydkampen, Almundsryds församling,  Ryds Räddningstjänst och idrottsföreningarna.

Sveriges Nationaldag firades i hembygdsgården för femte året i rad, med många gäster, med allsång och med Sverigebakelser till kaffet.

Idrottsföreningarna och hembygdsföreningen hjälptes åt med midsommarstången, och på midsommarafton samlades unga och gamla till midsommarfirande i hembygdsparken.

Första söndagen i augusti är Hembygdsgårdens dag, och detta firades som vanligt med en välbesökt friluftsgudstjänst, extra högtidlig eftersom det samtidigt var barndop. Lars-Olof Billvik predikade och det var Elin och Marcus Hörbergs son Herman som döptes.

Hembygdsgården och skvaltkvarnen i Siggamåla var öppna båda dagarna vid årets Konst- och hembygdrunda första veckoslutet i september. I  linbastan  i hembygdsgården visades en utställning om lin och linberedning och i stora salen i Stensjömålastugan visades bilder ur hembygdsföreningens fotoarkiv. Men i den lilla salen i samma stuga visade tre kvinnor ett modernare hantverk, nämligen hur man kunde göra vackra gratulationskort, fotoramar m.m. i något som kallas bookscrapping. Kaffe med grova kringlor, bakade enligt gammalt beprövat recept, fanns det naturligtvis också.

Julfest i hembygdsgården första söndagen i advent, det är en tradition nästan lika gammal som föreningen. Programmet följde traditionerna: Start på årsboksförsäljningen, servering, dans kring granen och gottepåsar till barnen samt försäljning av bakverk, lingonriskransar m.m. En lördag närmare jul såldes skänkta julgranar i hembygdsgården.

Söndagen den 24 januari firades gudstjänst i  Stensjömålastugan. Med ett sextiotal deltagare blev det ganska trångt i stugan. Britt-Louise Billvik predikade och Ulf Svensson och Björn Sandell stod för musiken. Efter gudstjänsten serverades det kyrkkaffe med hembakat.

Förutom vid öppethållande och festligheter har hembygdsgården haft flera besökare vid olika tillfällen. Dagisbarnen har hälsat på för att träffa ”Lilla gumman”, där har varit kusinträff och Amerikafrämmande och Lammhults PRO stannade för kaffepaus i samband med en bussresa. Tingsryds Skrivarklubb höll ett seminarium om Gunnar Adolfsson i Bjellerstedtsstugan och Ryds Hem och Samhälle har gästat i samband med en studiecirkel.

Övrigt
Årsböcker, filmer, kaffelotter m.m. har sålts vid vår- och höstmarknaderna med gott resultat.

Ett hantverkslotteri på 5.000 lotter och med vinster tillverkade av lokala hantverkare såldes snabbt under hösten.

En studiecirkel med ämnet ”Lokala dialektord” startade efter årsskiftet med Sten-Inge Gustafsson och Erik Svensson, Vrångaböke som kursledare. Som studiematerial har använts en dialektordbok sammanställd inom Almundsryds Hembygdsförening på 1940-talet.

I anslag från Tingsryds kommun har föreningen erhållit 10.000 kronor.

Kollekten vid sommarens friluftsgudstjänst och vid gudstjänsten i januari tillföll hembygdsföreningen. Almundsryds Sparbank, Dina Försäkringar och Ryds Båtindustri sponsrade julfesten med kontanta bidrag. Dessutom har föreningen tacksamt mottagit kontanta gåvor tillsammans med inbetalning av medlemsavgifter och vid begravningar.

Tack
Vi i hembygdsföreningens styrelse tackar för visat förtroende och för gott samarbete. Ett varmt tack till alla de medlemmar om under det gångna året på många olika sätt ställt upp och arbetat inom vår förening.

Ryd i januari 2010
Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen för Almundsryds Hembygdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008.

Föreningen hade i slutet av år 2008 cirka 250 medlemmar.

Styrelse m.m.
Styrelsen har bestått av följande: Sten-Inge Gustafsson, ordförande, Hans-Erich Zimmer, vice ordförande, Birgit Johansson, kassör, Wainy Holgersson, sekreterare, samt Stig Svensson, Elsa Gustafsson, Helen Olsson, Astrid Svensson och Erik Svensson (Vrångaböke).

Årsmötet hölls i Församlingshemmet den 29 mars 2008 och styrelsen har därefter haft sex protokollförda sammanträden. De fyra styrelsesuppleanterna Stig Andersson, Lory Selenfält, Mona Olsson och Ingemar Holgersson har också kallats till samtliga styrelsemöten.

Årsskriften
Den sextiofjärde årgången av hembygdsboken trycktes i 800 exemplar. Försäljningen startade som vanligt vid julfesten första advent. I februari 2009 återstod cirka  260 exemplar ute hos återförsäljare och i lager hos föreningen. Detta innebär att det sålts färre exemplar än under föregående år.

Hembygdsgården och kvarnen: Underhåll m.m.
Onsdagskvällarna under våren och sommaren samlades föreningens medlemmar i hembygdsgården och vid kvarnen för att arbeta med städning och underhåll. Det nya taket på linbastan  färdigställdes, taket på Bjellerstedtsstugan lagades och det har sattes upp mera belysning i Stensjömålastugan. Innertaket i klädkammaren i Bjellerstedtsstugan tätades och målades, det gjordes diverse målningsarbeten utvändigt och dränerades utmed uthusbyggnaderna.

Vid kvarnen offrade kvarnfogdarna många timmars arbete på att byta det gamla dåliga torvtaket mot ett nytt. På inrådan av Smålands Museum blev det ett spåntak den här gången. Kostnaden var beräknad till 50.000 kronor, det ideella arbetet inräknat, och föreningen fick 10.231 kronor i bidrag från länsstyrelsen.

Öppethållande och festligheter
Hembygdsstugorna hölls öppna med kaffeservering söndagseftermiddagar under tiden 29 juni – 10 augusti. Ett antal lokala hantverkare var inbjudna att visa sin tillverkning i samband med öppethållandet, en hantverkare varje söndag. Besökarna var många, mest rydbor men även åtskilliga långväga gäster. Söndagen den 13 juli var öppethållandet extra festligt med musikunderhållning av Elinore Eriksson och Tingsryds Spelmän, detta för att fira hembygdsgårdens 70-årsjubileum.

Skvaltkvarnen i Siggamåla var öppen lördagseftermiddagar under tiden 28 juni – 9 augusti med malning och mjölförsäljning. Den 5 juli firades Kvarnens Dag. Bo Johansson, Knällsberg, berättade kvarnminnen och Ingegerd Finnman och Billy Wallmert stod för musikunderhållningen.

Den 18 maj firades Barnens Dag i hembygdsgården. Arrangörer förutom hembygdsföreningen var Rydkampen, Ryds Räddningstjänst och idrottsföreningarna.

Sveriges Nationaldag firades i hembygdsgården för fjärde året i rad. Skolklasser från Trojaskolans lågstadium medverkade med sång och hembygdsföreningens värdinnor serverade kaffe.

Medlemmar från hembygdsföreningen och idrottsföreningarna klädde  midsommarstången, som restes framför Stensjömålastugan i i hembygdsparken i stället för som tidigare i Balders Hage. I samband med midsommardansen serverades som vanligt kaffe och våfflor.

Britt-Louise Billvik predikade för en stor skara åhörare vid friluftsgudstjänsten den 3 augusti, Hembygdsgårdens dag.

Hembygdsgården och skvaltkvarnen i Siggamåla var öppna båda dagarna vid årets konst- och hembygdsrunda första veckoslutet i september. På söndagen kom Urshults Bygdegille tillsammans med folkdansare från Danmark och bjöd  på en uppskattad dansuppvisning.

En utflykt till Listerlandet och Marinmuseet i Hällevik fick bli avslutning på sommarens verksamheter.

Årets julfest ägde traditionsenligt rum första advent. Det såldes lingonriskransar, stenugnsbakat bröd och olika bakverk, det serverades risgrynsgröt och skinksmörgåsar, barnen dansade kring julgranen och tomten kom med gottepåsar. En lördag lite närmare jul såldes skänkta julgranar i hembygdsparken.

Söndagen den 1 februari 2009 var det  musikgudstjänst i Stensjömålastugan. Britt-Louise Billvik predikade för ett sjuttiotal åhörare, och efter gudstjänsten blev det kyrkkaffe i Bjellerstedtsstugan.

Övrigt
Förskolebarnen och deras föräldrar gästade hembygdsgården och hade tipspromenader vid två tillfällen. Trojaskolans lågstadieklasser kom också på besök och tittade på filmen om linodling och linberedning.

Visans Vänner från Ryd och Gäddeviksås  samlades i hembygdsgården en kväll i juni, och alla var välkomna dit för att lyssna på sång och musik.

Årsböcker och kaffelotter har sålts på vår- och höstmarknaderna i Ryd, och föreningen har dessutom sålt kringlor m.m. på marknaden i Tingsryd tillsammans med de övriga hembygdsföreningarna i kommunen.

Ett hantverkslotteri med 1.000 lotter à fem kronor såldes på kort tid under hösten.

Hans-Erich Zimmer filmade arbetet med  att byta tak på skvaltkvarnen, och han har också ombesörjt överföring av ett antal filmer från VHS till DVD. Filmer har visats för pensionärerna både på Solängen i Ryd och på Äppelgården i Urshult.

I anslag från Tingsryds kommun har föreningen erhållit 10.000 kronor, alltså mer än  dubbelt så mycket som föregående år.

Kollekten vid sommarens friluftsgudstjänst och vid musikgudstjänsten i februari 2009 tillföll hembygdsföreningen. Almundsryds Sparbank, Södra Smålands Försäkringsbolag och Ryds Båtindustri sponsrade julfesten med kontanta bidrag och ett antal företag  skänkte varor till julfesten. Almundsryds Föreläsningsförening upphörde år 2008 och skänkte då sin kassabehållning till hembygdsföreningen. Dessutom har föreningen tacksamt mottagit kontanta gåvor tillsammans med inbetalade medlemsavgifter och i samband med begravningar.

Hembygdsföreningen har protesterat mot sammanslagningen av de olika församlingarna i Tingsryds kommun till ett pastorat, dock utan resultat.

Det bör kanske också nämnas att det varit inbrott i Stensjömålastugan. Någon har tagit sig in genom att lyfta bort ett fönster på andra våningen och tagit med sig nio föremål ur samlingarna. Tjuvarna har dock gått varsamt fram och inget har förstörts.

Vi i hembygdsföreningens styrelse tackar för visat förtroende och för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret. Vi vill också tacka alla de föreningsmedlemmar som ställt upp med många timmars ideellt arbete för hembygdsföreningens bästa.

Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2007

Styrelsen for Almundsryds Hembygdsförening får härmed avge följande verksamhets- berättelse för verksamhetsåret 2007.

Föreningen hade i slutet av år 2007 cirka 250 medlemmar.

Styrelse m.m.
Styrelsen har bestått av följande: Sten-Inge Gustafsson, ordförande, Ingemar Holgersson, vice ordförande, Birgit Johansson, kassor, Wainy Holgersson, sekreterare, samt Astrid Svensson, Roy Ericsson, Stig Svensson, Elsa Gustafsson och Helen Olsson.

Årsmötet hölls i Församlingshemmet den 31 mars 2007 och styrelsen har därefter haft fem protokollförda sammanträden. De fyra styrelsesuppleanterna Erik Svensson, Vrångaböke, Stig Andersson, Rune Nilsson och Lory Selenfält har också kallats till samtliga styrelsemöten.

Årsskriften
Den sextiotredje årgången av hembygdsboken trycktes i 800 exemplar. I februari 2008 återstod 187 exemplar ute hos återförsäljare och i lager hos föreningen.

Hembygdsgården och kvarnen: Underhåll m.m.
Onsdagskvällarna under våren och sommaren samlades föreningens medlemmar i hembygdsgården och vid kvarnen för att arbeta med städning och underhåll.
Bland annat har det satts upp nya takpannor på Millebodastugan och det har bytts vindskivor på Millebodastugan och Bjellerstedtsstugan. Stensjömålastugan har försetts med ytterbelysning. Kolarkojan från 1988 var i mycket dåligt skick och har därför rivits.
Rabatterna utanfor Stensjömålastugan, som hela tiden forstörts av vildkaniner, har tagits bort och ersatts med gräsmatta. Tidigare plantering av syrener utefter staketet mot båtupplaget grävdes upp och ersattes under hösten med vresrosor, som förhoppningsvis skall trivas bättre.
Sotaren kontaktades, det har sotats i alla stugorna och samtliga eldstäder i hembygdsstugorna är nu godkända. Elinstallationerna i Stensjömålastugan har kontrollerats och setts över.

Vid kvarnen har kvarnfogdarna satt upp nytt räcke och reparerat anslagstavlan. Den regniga sommaren med högt vattenstånd och översvämningar har medfört mycket extra arbete för kvarnfogdarna.

Bland nyförvärven under året kan nämnas inköp av 48 nya stolar att användas vid friluftsgudstjänster m.m., en stolkärra, ett litet partytält och tre brandsläckare. Dessutom har det sytts upp “arbetskläder” till värdinnorna i hembygdsgården och till kvarnfogdarna i Siggamåla, randiga bomullskjolar till värdinnorna och randiga förkläden till fogdarna.

Föreningens intendent Erik Svensson har under året gjort en fotodokumentation av byggnader och inventarier i hembygdsgården. Alla föremål finns nu fotograferade tillsammans med artikelnummer och beskrivning. Detta är en säkerhetsåtgärd med tanke på försäkringsfall i händelse av brand eller inbrott.

Öppethållande och festligheter
Hembygdsstugorna var öppna med kaffeservering söndagseftermiddagar under tiden 24 juni -12 augusti. Besökarna var många, både rydbor och mera långväga gäster. Inför sommarens öppethållande gjordes en liten utställning med temat “Kaffetåren den bästa är” i ordning i Stensjömålastugans kök.

Skvaltkvarnen i Siggamåla var öppen lördagseftermiddagar under tiden 30 juni – 11 augusti med malning och mjölförsäljning. Kvarnens Dag den 7 juli fick ställas in p.g.a. regn och översvämning. Av samma anledning var det driftstopp lördagen två veckor senare. Men trots det dåliga vädret under hela sommaren kom det många och mycket intresserade besökare till kvarnen, och priset avskräckte ingen när det gällde att inhandla det grova rågmjölet.

Den 3 juni var det Barnens Dag i hembygdsgården. Arrangörer – förutom hembygdsföreningen – var Rydkampen, Almundsryds församling, Ryds Räddningstjänst och idrottsföreningarna.

Sveriges Nationaldag firades i hembygdsgården för tredje året i rad. Roy Ericsson samt systrarna Kajsa och Linnea Palmer från Möckleryd bjöd på sång och musik och hembygdsföreningens värdinnor serverade kaffe.

Medlemmar från hembygdsföreningen och idrottsföreningarna klädde som vanligt midsommarstången, och i samband med midsommardansen i Balders Hage serverades det kaffe och våfflor i hembygdsparken.

Vik. kyrkoherden Per Gyllenör predikade för en stor skara åhörare vid friluftsgudstjänsten den 5 augusti, Hembygdsgårdens dag.

Första veckoslutet i september är det sedan många år tillbaka Konst- och Hembygdsrunda i kommunen. Hembygdsstugor och kvarn var öppna båda dagarna. I hembygdgården serverades enligt tradition kaffe med grova kringlor. Gunnar Jonasson visade näverarbete, Birgitta Ohlsson visade tovade vättar, och Gerd Nilsson hade ordnat en utställning med bilder ur hembygdsföreningens fotoarkiv. Vid kvarnen maldes rågmjöl och dessutom bjöd kvarnfogdarna på strömming stekt over en brinnande stubbe och serverad på grovt rågbröd.

Julfest i hembygdsgården är en gammal tradition. Den första julfesten hölls redan 1937. Julfesten 2007 var välbesökt. Värdinnorna serverade risgrynsgröt och skinksmörgåsar, det såldes bl.a. lingonriskransar, stenugnsbakat bröd och andra bakverk, barnen dansade kring julgranen och det kom en tomte med gottepåsar. En lördag lite närmare jul såldes skänkta julgranar i hembygdsparken.

Brandbilen
Turer med brandbilen runt om i Ryd kördes en söndag i augusti och uppskattades av både unga och gamla.

Övrigt
I september ordnades en utflykt till Sporrakulla gård och Rodatorpet i Glimåkra. Liksom tidigare år avslutades sommarens arbete i hembygdsgården med en liten höstfest.

Den film som togs vid odling av lin och linberedning i slutet av 1970-talet har under året överförts till DVD. Filmer tagna vid skvaltkvarnen har visats bl.a. på Solängen i Ryd.

Hembygdsböcker, filmer och kaffelotteri har sålts på marknaderna i Ryd med gott resultat. Sten-Inge Gustafsson bar dessutom sålt kringlor m.m. på Tingsryds marknad tillsammans med medlemmar från kommunens övriga hembygdsföreningar. Ett hantverkslotteri med 1.000 lotter á fem kronor såldes snabbt och dragningen ägde rum i mitten av december.

Hembygdsföreningens fotoarkiv bar utökats med ett tiotal bilder under året. En del bilder ur fotoarkivet bar använts i årets hembygdsbok och förutom utställningen vid konst- och hembygdsrundan har bilder lånats ut till en fotoutställning på Fridaforsdagen.

Lennart Ericssons Rydbilder, som tidigare varit uppsatta på Köplunden och som nu ägs av hembygdsföreningen, finns nu uppsatta på biblioteket i Ryd.

I anslag från Tingsryds kommun bar föreningen erhållit 4.500 kronor. Hembygdsföreningarna i kommunen bar gemensamt anhållit om höjda kommunbidrag och att bidraget till årsböcker skall återinföras, men hittills utan resultat.

Fridafors Kyrkliga Syförening har skänkt 1.000 kronor till hembygdsföreningen. Kollekten vid friluftsgudstjänsten, 2.200 kronor överlämnades också till föreningen. Almundsryds Sparbank, Södra Smålands Försäkringsbolag och Ryds Båtindustri sponsrade julfesten med kontanta bidrag och ett antal företag skänkte varor till julfesten.

Hembygdsgården har varit uthyrd några gånger under året, bl.a. till bröllop och till födelsedagsfirande.

Vi i hembygdsföreningens styrelse tackar for visat förtroende och för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret. Vi vill också tacka alla de föreningsmedlemmar som under året på olika sätt bar lagt ner mycket ideellt arbete for hembygdsföreningens bästa.

Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2006

Styrelsen for Almundsryds hembygdsförening får härmed avge följande Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006.

Föreningen hade i slutet av år 2006 cirka 250 medlemmar.

Styrelsen har bestått av: Sten-Inge Gustafsson, ordförande. Ingemar Holgersson, vice ordförande. Birgit Johansson, kassör. Wainy Holgersson, sekreterare, samt Astrid Svensson, Roy Ericsson, Stig Svensson, Elsa Gustafsson och Helen Olsson. De fyra styrelsesuppleanterna Rune Nilsson, Erik Svensson (Vrångaböke), Stig Andersson och Lory Selenfält har kallats till samtliga styrelsemöten.

Årsmötet hölls i församlingshemmet den 1 april 2006. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Stig Tornehed om “Ville i Momåla”. Styrelsen har sedan haft 9 protokollförda sammanträden.

Den sextioandra årgången av hembygdsboken trycktes i 800 exemplar, varav nu återstår cirka 170 i lager hos föreningen och ute hos återförsäljarna.

Under försommaren 2006 fick föreningen en egen hemsida på Internet. Det är Hans-Erich Zimmer som har stått för uppläggningen och han ansvarar också för uppdateringen i fortsättningen. Hemsidan har haft ett stort antal besökare både från Sverige och från andra länder. Många av dessa har sedan hört av sig med positiva omdömen.

Sommarens onsdagskvällar, med start redan i slutet av april, ägnades åt underhåll och städning i hembygdsgården och vid kvarnen. Bl.a. har dörrar och trösklar till samtliga stugor målats, taket på linbastan har renoverats (men skall göras färdigt under 2007), blomrabatten framfor Millebodastugan har tagits bort och ersatts med gräs och elinstallationerna har uppgraderats enligt gällande säkerhetsbestämmelser. Vid kvarnen har det bl.a. gjorts en ny kvarnränna, bord och ekbänkar har tillverkats och följare har monterats på kvarnstenen.

Bland inköpen under året kan nämnas nya soffor till hembygdsparken, ny kaffebryggare samt bildskärm med video och DVD-spelare.

En kakelugn, tillverkad i Ryd, som föreningen fick av Tingsryds kommun i samband med renoveringen av f.d. järnvägsstationen, har nu skänkts tillbaka till kommunen och det är meningen att den skall sättas upp på Servicehuset Solängen.

Trojaskolans förskole- och lågstadieklasser med lärare gästade hembygdgården två heldagar i maj. Barnen fick utföra olika sysslor på det sätt som skedde i ett hem för omkring 100 år sedan. Aktiviteterna filmades båda dagarna av Hans-Erich Zimmer.

Sveriges nationaldag den 6 juni firades i hembygdsgården. Lärare och elever från Trojaskolans förskole- och lågstadieklasser medverkade med sång och musik.
Den 11 juni var det Barnens Dag i hembygdsparken. Almundsryds församling, sportklubben. basketklubben, gymnastikföreningen, Ryds Räddningstjänst och hembygdsföreningen hjälptes åt med arrangemanget. Dagen var lyckad och gästerna många.

Midsommarstången i Balders Hage kläddes av medlemmar från sportklubben, basketklubben och hembygdsföreningen. Kaffe och våfflor serverades i hembygdsparken i samband med dansen kring midsommarstången.

Hembygdsstugorna hölls öppna med kaffeservering söndagar under tiden 25 juni – 13 augusti. Det kom många besökare, både rydbor och långväga gäster.

Skvaltkvarnen hölls öppen med malning och mjölförsäljning lördagar under tiden 1 juli – 12 augusti, och även där kom det många intresserade besökare. Den 8 juli firades Kvarnens Dag, tyvärr samtidigt med ett rejält regnväder.

Ingemar Hedberg. Växjö, sjöng och predikade för en stor skara åhörare vid årets
friluftsgudstjänst första söndagen i augusti. Kantor var Jennie Winqvist. Efter gudstjänsten
serverade hembygdsföreningens damer kyrkkaffe.

Den 21 augusti firades hundraårsminnet av författaren Gunnar Adolfssons födelse med kransnedläggning på kyrkogården och med en minneshögtid i församlingshemmet. Eva Adolfsson berättade om sin far och Stig Tornehed visade videofilm om Gunnar och berättade om sina möten med honom. Arrangörer var förutom hembygdsföreningen Ryds Bibliotek, Bibliotekets Vänner, Almundsryds föreläsningsförening, IOGT – NTO. Tingsryds kommun och Almundsryds Sparbank.

Hembygdsföreningen deltog i årets Konst- och Hembygdsrunda första veckoslutet i
september. Gunnar Jonasson visade näverslöjd och Birgitta Ohlsson visade tovade vättar i
hembygdsgården, och vid kvarnen i Siggamåla skötte kvarnfogdarna malningen och sålde
rågmjöl.

Fridafors Kyrkliga syförening inbjöds till en braskväll i hembygdsgården i oktober. Höstens kretsmöte med hembygdsföreningarna i kommunen hölls också här i vår hembygdsgård.

Sommarens verksamhet avslutades liksom tidigare år med en liten fest. För ovanlighetens skull fick värdinnorna vara lediga och andra fick sköta om matlagning, disk m.m.

Två hantverkslotterier, vardera med 1.000 lotter á 5 kronor, såldes snabbt under hösten.

Första söndagen i advent hade hembygdsföreningen traditionsenligt julfest i hembygdsgården med servering, dans kring granen och försäljning av lingonriskransar, bakverk m.m. En lördag lite längre fram i december såldes skänkta julgranar i hembygdsparken.

Gerd Nilsson redovisade inventeringen av torp och backstugor i Slattesmåla i 2006 års hembygdsbok. Detta var antagligen hembygdsföreningens sista torpinventering. Det finns inte längre några äldre i byarna som kan hjälpa till och dessutom räcker det inte alltid att man kan läsa kyrkans husförhörslängder bara fram till år 1930.
Hembygdsföreningens fotoarkiv har utökats med c:a 30 bilder under året. Fotoutställning anordnades i hembygdsgården vid Konst- och hembygdsrundan och en hel del bilder ur fotoarkivet användes i 2006 års hembygdsbok.

Lennart Ericsson, som fotograferade människor och miljöer i Ryd under många år, testamenterade 50.000 kronor till hembygdsföreningen med ett villkor att pengarna skulle användas till en bok med Lennarts Rydbilder. Hela summan reserveras på ett särskilt konto i bokföringen till dess föreningen kan ta ställning till om villkoren för att behålla pengarna kan uppfyllas.

De av Lennarts Ericssons Rydbilder som varit uppsatta på Köplunden i Ryd skulle enligt Lennarts avtal med Bengt Olsson tillfalla hembygdsföreningen den dag Bengt överlät sin affär. Affären har överlåtits och bilderna är nu nedplockade och kommer att placeras på biblioteket i Ryd.

Hembygdsfilmen Från fäder har det kommit har nu överförts till DVD och finns till försäljning. Styrelsen har gjort en förteckning, visserligen inte komplett, över de medverkande i filmen. Man har dessutom samlats i Sockenstugan ett antal kvällar och tittat igenom föreningens samling av filmer och diabilder.

I anslag från Tingsryds kommun har föreningen erhållit 4.500 kronor.
Fridafors Kyrkliga Syförening har skänkt 1.000 kronor till hembygdsföreningen.
Almundsryds Sparbank, Södra Smålands Försäkringsbolag och Ryds Båtindustri sponsrade julfesten med kontanta bidrag och ett antal företag skänkte varor till julfesten.

Stugor och hembygdspark har varit utlånade vid ett antal tillfällen. SPF hade gökotta i hembygdsparken en morgon i juni. Lions och scouterna har också träffats i hembygdsgården.
I februari 2007 kom de yngsta av Trojaskolans elever till Bjellerstedtsstugan for att höra Monica Eriksson, Tingsryd, berätta sagor vid brasan.

Tillsammans med Rydkampen och Ryds Sportfiskeklubb har styrelsen begärt hos Tingsryds
kommun att området mot Mörrumsån vid Balders Hage och utefter Strandpromenaden skall
rensas upp och snyggas till.

Till sist: Ett varmt tack för visat förtroende och för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret. Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna att arbeta tillsammans med oss i vår hembygdsförening.

Styrelsen